Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı

  2018-02-27 18:03:46  cri

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK), Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliğinde çok partili işbirliğinin ve siyasi istişarelerin yapıldığı bir mekanizmadır. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı sistemi, aynı zamanda vatanseverlerin oluşturdukları bir birleşik cephe ve Çin'in temel siyasi sistemlerinden biridir. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi de, çok partili işbirliği ve siyasi istişarelerin hayata geçirildiği en yüksek danışma merciidir. Ulusal Komite'nin yanı sıra, çeşitli düzeylerdeki yerel ÇHSDK komiteleri de mevcuttur.

ÇKP ve Çin hükümeti, bir çok önemli konu üzerinde ÇHSDK ile istişarelerde bulunur ve onun görüş ve önerilerini alır. ÇHSDK ulusal komitesi ve yerel komiteleri de ÇHSDK'yi oluşturan bütün siyasi parti, topluluk ve bütün etnik gruplar ile toplumun her kesiminden şahsiyetleri bir araya getirerek devlet işlerini tartışır, aynı zamanda da devlet organları ve personelinin çalışmalarını denetleyip fikir ve eleştirileri aktarır.

Organizasyon bakımından ÇHSDK, geniş temsil gücüne sahip bir mekanizmadır. Örneğin, ÇHSDK Ulusal Komitesi ekonomi, tarım, eğitim ve spor dahil 34 farklı birimden oluşur ve hemen hemen bütün siyasi partileri, halk topluluklarını, etnik grupları ve toplumsal kesimleri kapsar. Farklı siyasi parti, topluluk, etnik grup ve dine mensup şahsiyetler, ÇHSDK ulusal komitesi ve yerel komiteleri toplantılarında her türlü görüşü dile getirebilirler. Bu kişilerin demokratik hakları tamamen güvence altındadır. Bunun yanı sıra, ÇHSDK, çok partili işbirliğinin yapıldığı önemli bir makamdır. İktidardaki ÇKP ve 8 demokratik parti, ÇHSDK ulusal komitesi ve yerel komitelerini oluşturan önemli halkalardır. Bütün demokratik partilerden üyeler, ÇHSDK komitelerinde partileri adına görüşlerini ifade edebilir, siyasete katılma ve devlet işlerini tartışmakla ilgili her türlü faaliyetlerde bulunabilirler.

ÇHSDK tüzüğüne göre, her düzeydeki ÇHSDK komitelerinin üyeleri, çeşitli yöntemlerle hükümete yönelik demokratik denetim yapmak ve bütün etnik gruplar ve toplumsal çevrelerden vatandaşların arzu ve isteklerini dile getirmek hakkına sahiptirler. Bu üyelerin siyasete katılmak ve devlet işlerini tartışmak için kullandıkları en doğrudan ve en etkili yöntem, devletin önemli politika ve çizgileriyle önemli toplumsal konular hakkında önerge vermektir. ÇHSDK ulusal komitesi ve yerel komiteleri üyeleri ile komiteleri oluşturan bütün siyasi parti ve toplulukların görüş ve önerilerini komitelere yazılı olarak sunmalarından oluşan önerge vermek, onların görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için başvurdukları önemli bir yöntemdir.

ÇHSDK komitelerinin üyeleri, tek başına veya toplu halde; ÇHSDK'yi oluşturan siyasi parti ve halk toplulukları da kendi parti ve toplulukları adına; komitelerin özel mesleki komisyonları ise komisyon adına önergeler verebilirler. Bu önergeler, ÇHSDK komiteleri tarafından işlem yapmak üzere ilgili hükümet kurum ve kuruluşlarına iletilir. Bu önergeleri alan hükümet kurum ve kuruluşları ise belirlenen süre içinde önerge hakkında yapılan işlemlerle ilgili olarak ÇHSDK komitelerine bilgi vermekle yükümlüdürler.

ÇHSDK komiteleri üyeleri arasında farklı mesleki alanlardan çok sayıda uzman ve bilim adamı yer alır. Bu yüzden ÇHSDK, Çin'in "Düşünce Deposu" olarak da adlandırılır. ÇHSDK komiteleri üyeleri, Çin'in gelişmesi ve yapılanmasıyla ilgili görüş ve önerilerini aktif olarak ortaya koyarlar. Bu üyelerin önemli konularla ilgili bir çok görüş ve önerisi, Çin hükümeti tarafından kabul görmüş ve Çin ekonomisinin gelişmesi ve toplumunun ilerlemesinde önemli rol oynamıştır.

Görev süreleri 5 yıl olan ÇHSDK Ulusal Komitesi ve her düzeydeki yerel komitelerinin genel toplantıları, yılda bir düzenlenir.