Altın ağustos böceği hilesi

  2018-02-12 09:39:48  cri

Diğer böcek ve sürüngenler gibi ağustos böceği de deri değiştirme dönemindeyken kabuk döker. Ancak Çince'de var olan "Altın ağustos böceği gibi kabuk dökmek" deyişi tehlikeden kaçmak veya düşman takibinden kurtulmak için uygulanan bir taktiği ifade eder.

Deri değiştirmenin ardından ağustos böceği gerisinde eski kabuğunu bırakacak ve hayatında yeni bir aşamaya başlayacaktır. Av peşinde olan diğer canlılar ise ağustos böceğinin ardında bıraktığı ölü deriyi ağaç dalının üzerinde dinlenen gerçek bir ağustos böceği zannederek hataya düşeceklerdir.

Doğadaki bu aldatmacayı askeri stratejiye uyguladığımızda ise söz konusu bir hile sayesinde geri çekilip toparlanmak için vakit bulan birlikler gerilerinde bıraktıkları gerçeği andıran düzenleriyle düşmanın dikkatini yanlış yöne çekmiş olurlar. Çin'in tarihten gelen 36 Savaş Taktiği'nden biri olan "Altın ağustos böceği gibi kabuk dökmek" stratejisi tarihte defalarca uygulanmıştır.

Savaş hilesini başarıyla uygulayan Çinli askeri strateji uzmanlarından Zhuge Liang'in (MS 181-234) ünü söz konusu savaş hilesini ölümünden sonra bile efsanevi bir şekilde uygulayabilmiş olmasından kaynaklanır.

Zhuge, Shu devleti ordusuna liderlik ederek Çin'in merkezini zaptetmek için 6 defa sefer düzenledi. Ancak başarı elde edemedi. Son girişiminde hastalanan Zhuge yolda hayatını kaybetti. Ölmeden önce Zhuge, generali Jiang Wei'ye, Wei devleti ordusunun saldırılarını nasıl savuşturacağını ve güvenli bir şekilde birliklerini Çin'in güneybatısındaki ana karargaha nasıl geri çekmesi gerektiğini detaylarıyla anlattı.

Zhuge'nin tavsiyelerini takip eden general Jiang, strateji uzmanı Zhuge'nin ölümünü gizledi ve Zhuge'nin gerçek boyutlarında bir ağaçtan bir kuklanın yapması için bir marangoza emir verdi.

Herşey hazır olduğunda general Jiang, birliklerinin bir kısmına Wei birliklerine karşı tantanalı bir saldırı gerçekleştirmesi emrini verdi. Bunun üzerine birlikler, davulların çıkardığı yüksek gürültü ve askerlerin bağrışları eşliğinde saldırıya geçti. Ardından taaruza liderlik ettiği sanılması için Zhuge'nin kuklası ortaya çıkarıldı.

O sıralarda, general Jiang Shu ordusunun büyük bir kısmına gizlice, Zhuge'nin naşının olduğu tabutu da alarak, geri çekilme emri verdi.

Wei birlikleri ve komutanları düşman güçlerinin ani saldırısı karşısında şaşkına döndü. Ve bu durum kafalarının karışmasına neden oldu. Ancak Wei ordusu komutanları, Zhuge Liang'ın ne kadar kurnaz ve hilebaz olduğunu bildikleri için ani hareket etmemeye karar verdiler. Dünya üzerindeki en kurnaz strateji üstatı bu sefer nasıl bir oyun oynuyordu? Bunu anlamak için zamana ihtiyaç vardı.

Wei ordusu generali, Zhuge'nin yeni hilesinin ne olduğunu anlamadan önce geri çekilmeye ve doğrudan çatışmadan kaçınmaya karar verdi. Shu ordusunun savaş alanından tamamıyla geri çekildiğini gören general Jiang, sahte saldırı düzenleyen birliklerine ani geri çekilme emri verdi. Böylece birlikleri geride herşeyi bırakarak dörtnala geri çekilmeye başladı.

Wei komutanlarının Zhuge'nın öldüğünü ve Shu ordusunun geri çekildiğini anladıklarında artık onları takip etmek için çok geçti.