Çin Komünist Partisi 19. Ulusal Kongresi Ülkenin Yakın Geleceğine Damgasını Vuracak

  2017-10-24 14:52:07  cri

Aydın Cıngı

Önümüzdeki günlerde Çin Komünist Partisi (ÇKP)'nin 19. Ulusal Kongresi sona ermiş ve ülkenin yakın geleceğinin nasıl şekilleneceği de belli olmuş olacak. Ancak şimdiden kesinlikle bilinen, Çin'i 2022'ye değin Xi Jinping önderliğindeki bir kadronun yöneteceği.

Hedefler

ÇKP, aydınlanmacı ve atılımcı bir parti; siyasal anlayışı ve çizgisinde, Marksist ideolojiyi günümüzün Çin realitesiyle birleştiriyor. Sosyalizmi Çin toplumunun bünyesinde uyguladığının bilinciyle, halkın önüne yüzyıllık düşlerini erişilebilir hedefler olarak koyup, onu bu perspektife doğru ilerlemeye yöneltiyor.

ÇKP 1921'de, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) 1949'da kuruldu. Kongre, toplum için 2 adet yüzyıllık hedef saptadı: ÇKP'nin 100. yılı olan 2021 için orta refah toplumu ve etkin küresel oyunculuk; ÇHC'nin 100. yılı olan 2049 için tam refah toplumu ve küresel liderlik statüsü.

Tüketim toplumu sarhoşluğuna kapılmış bazı Batı halkları veya henüz uluslaşamamış bazı ülkeler için ulusal hedefler saptamak ve bu hedeflerden, topluma ve bireye itici güç oluşturacak bir motivasyon kaynağı çıkarmak kolay olmayabilir. Ancak Çin halkına ruh veren kolektivist ulusçuluk, saptanmış bulunan hedefler doğrultusunda bir tür ulusal seferberlik sağlanmasına elverecek ölçülerdedir.

Yakın gelecek

Çin, 21. yüzyılın ilk on yılı içinde başlayıp bir hayli uzun süren küresel finans krizini pek yara almadan atlattı. Krizden önemli zararlar görmüş olan Batı ülkeleri bazı küresel alanları boşaltmak durumunda kaldı ve kalıyor. Çin'in bu aşamada dış politikasını bir üst vitese geçirmesi için zemin hazır sayılabilirdi. Amaç, Çin'i Doğu Asya'daki geleneksel lider ülke rolüne kavuşturmak, onu dünyada ekonomik ve kültürel bir güç durumuna getirmekti. Ancak performans beklentileri de aşmış görünüyor. Çin, artık kendine çok güveniyor; dolayısıyla uluslararası kurumlarda daha etkin rollerin peşinde ve Xi, "çıkarlarımıza zarar verecek herhangi bir gelişmeye göz yumacağımızı kimse düşünmesin" diyor.

Ekonomideki gidiş, uzmanların dediği üzere, Çin'i yakında dünyanın inovasyon fabrikası durumuna getirecek. Hükümetin finans politikası, emek yoğun endüstriler gibi düşmekte olan alanların ve montaj fabrikalarının yerini bilgi girdisi yüksek ve teknoloji yoğun üretimin alması sürecini teşvik ediyor. Öte yandan ekonominin, üretim yönünü iç piyasaya döndürerek yerli talebi doyurması amaçlanıyor. Bu, bir tür başkalaşım veya mutasyon; Çin yönetimi, bunun için, ÇKP öncülüğünde ve yön göstericiliğinde özel yatırımcıların dinamizmine güveniyor.

Günümüzde ÇHC, artık modern bir sosyalist devlet örneğidir. ÇKP 19. Ulusal Kongresi'nin birlik ve uyum içinde geçmiş olması, ülkenin, "modern sosyalist devlet" kimliğiyle önümüzdeki dönemdeki başarılarına zemin oluşturacaktır.