Çin yeni dönemde dünyaya yeni katkılarda bulunacak

  2017-10-23 18:12:05  cri

 

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in ÇKP 19. Ulusal Kongresi'nde sunduğu rapora göre, Çin'e özgü sosyalizmde yeni bir döneme girildi, bu yeni dönem Çin'in gelişmesinde yeni bir konuma işaret ediyor. Akla gelen sorulardan biri şu: Çin gelecekte dünyayı nasıl etkileyecek?

Fransız pazar araştırma şirketi Ipsos'un Ağustos ayında Çin, ABD, İngiltere ve Japonya dâhil 26 ülkede yaptığı bir araştırmanın bulgularına göre, Çin halkının yüzde 87'si ülkesinin geleceğine iyimser bakıyor. Çin, bu alanda araştırmaya konu alan ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Çok sayıda yabancı basın kuruluşu, bu araştırma sonucunun değişikliklerle dolu küresel gelişme düzenine pozitif enerji kattığını savunuyor.

Çin modeli dünyaya örnek oldu

Rusya Bilimler Akademisi Uzakdoğu Araştırma Enstitüsü Başkanı Sergey Luzianin, Çin'de inovasyona dayalı ekonominin gelişmesi ve uluslararası işbirliği gibi alanlarda başarılar elde edilmesinin, Çin'e özgü sosyalizm modeli sayesinde olduğunu, ÇKP 19. Ulusal Kongresi'nde ortaya konan stratejik düzenlenme ve planın diğer ülkelere örnek oluşturduğunu kaydetti:

"Çin modelinin başarılı olması, sadece Çin'in kendi gelişmesini göstermiyor, bu başarı diğer ülkeler ve halkların ekonomik modernizasyonu için de örnek bir tecrübe oluşturdu."

Öte yandan, Çin'in yolsuzlukla mücadele alanında edindiği deneyimler de diğer ülkelere örnek oluyor.

Dünyanın en büyük iktidar partisi olan ÇKP'in 19. Ulusal Kongresi'nde sunulan raporda, "ÇKP'nin halkın mutluluğu, insanlığın ilerleme davası için mücadele eden bir parti olduğuna" dikkat çekildi. Laos'un Beijing Büyükelçisi Wandee Bouthasavong bunu olumlu karşıladı. Bouthasavong, ÇKP'nin barış yanlısı, gelişmeye önem veren, işbirliği ve ortak kazancı teşvik eden bir parti olduğunu, izlediği bağımsız dış politikanın dünya barışı ve gelişmesine katkılar sağladığını dile getirdi.

Günümüzde karşılaşılan ticaret korumacılığı ve ekonomik globalleşmeye karşı çıkma gibi meydan okumalara karşılık, ÇKP 19. Ulusal Kongresi'nde "müzakere, ortak inşa ve paylaşıma" dayalı küresel yönetişim düşüncesi yinelenerek, dışa açık yapılanma, global ortaklık ilişkilerinin aktif şekilde geliştirilmesi, insanlığın kader ortaklığının oluşturulması temelinde bir dış politika anlayışı ortaya konuldu.

Avustralya Yeni Güney Wales Üniverstiesi rektör yardımcısı Laurie Pearcey, Çin'in gücünün, dünya ülkelerinin küresel bütünleşme sürecine katılmalarını hızlandıracağını kaydetti:

"Xi Jinping'ın raporunda, Çin'in global yönetişime aktif bir şekilde katılacağına söz verildi. Çinli liderler, Çin ekonomisi ve siyasetinin gidişatından bahsedince, tüm dünya ülkeleri bunu dinler. Çin, uluslararası işlerde kendi söz hakkını artırarak, global yönetişimde önemli rol oynamakta."

Fransa Komünist Partisi'nin uluslararası ilişkilerden sorumlu yetkilisi Lydia Samarbakhsh, ÇKP 19. Ulusal Kongresi'nin, Çin'in dünya çapında kendi üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirme kararlılığını bir kez daha gösterdiği görüşünde:

"Günümüzde çeşitli ülkeler arasında fikir ayrılıkları artıyor, ancak Çin'in global yönetişim ve barışçıl gelişmeyle ilgili önerileri, farklı ülkeleri yeniden bir araya getirebilir."

Endonezya Jawuaharlal Nehru Üniversitesi'nden Çin uzmanı Dr. B. R. Deepak, ÇKP 19. Ulusal Kongresi'nin hem Çin'in gelecekteki gelişmesi için yol haritası oluşturduğunu hem de mevcut hedeflerin gerçekleştirilmesi için somut stratejiler ortaya koyduğunu ifade etti. Deepak'a göre, Çin'in refahı ve güçlenmesi, dünya ülkelerine fayda sağlayacak.

Kalıcı barış, genel güvenlik ve ortak refaha dayalı dışa açık, kapsayıcı, temiz ve güzel bir dünya kurulması amacıyla, ÇKP 19. Ulusal Kongresi raporunda, dış politika, savunma politikası, ekonomik işbirliği ve Kuşak ve Yol kapsamındaki uluslararası işbirliği gibi alanlarda bir dizi öneri ve beklenti ortaya koyuldu.

İtalya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Marina Sereni, CRI muhabirine verdiği röportajda, İtalya ve Çin'in işbirliğini pekiştirerek, insanlığın kader ortaklığını ortaklaşa yaratmaları arzusunu dile getirdi:

"ÇKP 19. Ulusal Kongresi'nde "Çifte 100 Yıl" hedefine vurgu yapıldı. Yani 2021 yılında orta halli refah toplumu kapsamı şekilde oluşturulacak, bu yüzyılın ortasında güçlü, çağdaş bir sosyalist ülke haline gelinecek. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla, Çin, diğer siyasi ve ekonomik topluluklarla işbirliği yapabilir. Çin'deki gelişmeleri büyük ilgiyle izliyoruz. İki ülke ve halkın adil bir şekilde rekabet ederek, birbirini tamamlayıcı rol oynayarak ortak çaba gösterebileceği görüşündeyiz."