Hedef yolsuzlukla mücadelede ezici zafer

  2017-10-20 10:08:40  cri

Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Ulusal Kongresi basın merkezinde dün ilk basın toplantısı düzenlendi, parti yapılanması ve partiyi sıkı disiplinle güçlendirme kavramları öne çıktı.

ÇKP Merkez Komitesi'ne bağlı Disiplin Denetleme Komisyonu Sekreter Yardımcısı, Teftiş Bakanı ve Yolsuzluğu Önleme Müdürü Yang Xiaodu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, 19. Ulusal Kongre'nin ardından da yolsuzlukla mücadelenin sürdürüleceğini, parti kadrosunu yolsuzluk yapmaktan caydıran, üyelerin yolsuzluk yapmasını imkansız kılan müeyyide mekanizmasını mükemmelleştireceklerini belirtti. Yang, yolsuzlukla mücadelede ezici bir zafer elde edileceğini kaydetti.

Yolsuzluk en büyük tehdit

ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, 19. Ulusal Kongre'nin açılışında sunduğu raporda 13 kez "parti yapılanması" ve 7 kez "partiyi sıkı disiplinle güçlendirme" ifadesini kullanarak, "yolsuzlukla mücadelede ezici zafer elde etme" hedefini ortaya koydu.

ÇKP Merkez Komitesi'ne bağlı Disiplin Denetleme Komisyonu Sekreter Yardımcısı, Teftiş Bakanı ve Yolsuzluğu Önleme Müdürü Yang Xiaodu, 19. Ulusal Kongre'den sonra yolsuzlukla mücadele çalışmalarının nasıl sürdürüleceği hakkında bilgi verdi:

"19. Ulusal Kongre'nin ardından yolsuzluk yapan yetkilileri en ağır şekilde cezalandırmaya devam edeceğiz. 18. Ulusal Kongre'den sonra yolsuzluktan uzak durmayan, hakkında ihbar olan ve halkın şiddetle şikayetçi olduğu önemli mevkilerde bulunan ve pozisyonu yükselme ihtimali olan yetkilileri engelleyeceğiz. Aynı zamanda siyasi ve ekonomik yolsuzluklara karışan yetkilileri cezalandırmaya büyük önem verilecek. Halkın çıkarlarına zarar veren yolsuzluk, ÇKP'nin gayesine aykırıdır. Yolsuzluk, partinin iktidar temeline ciddi tehdit oluşturduğu için mutlaka temizlenmelidir."

18. Ulusal Kongre'den bu yana, "kaplan" ve "sinek"e benzetilen yolsuzluk yapan parti yetkililerine ağır darbe indirildi, 90'dan fazla parti içi yönetmelik çıkarıldı, ÇKP partiyi sıkı disiplinle yönetme kararlılığını gösterdi.

19. Ulusal Kongre'de sunulan raporda, geçen 5 yılın uygulamaları temelinde, ilçe düzeyinde ÇKP komitelerinde teftiş sistemi kurma, ulusal düzeyde yolsuzlukla mücadele yasasının çıkarılması, teftiş sisteminde reformu derinleştirme gibi yeni tedbirler ortaya konuldu.

Kamuoyunun ilgi odağı olan ulusal teftiş sisteminde reformun derinleştirilmesiyle ilgili olarak, Yang Xiaodu, teftişin etkisinin artırılması için parti içi ve ulusal düzeyde teftişlerin birleştirilmesini beklediklerini dile getirdi:

"Ulusal düzeyde teftiş sisteminde reformun derinleştirilmesi önerildi, ulusal teftiş yasası saptanacak. Bu yasa parti içi ve ulusal düzeydeki teftişleri birleştirerek, teftiş alanını daha geniş, teftiş gücünü daha kolektif ve etkisini daha iyi yapacak."

ÇKP Tüzüğü Değişim Taslağı'nın "partinin örgütlenme sistemi" dahil birçok bölümünde parti yönetimi sorumluluğu yer alıyor, bunun amacı "sistemlerin kafesi"ni sıkı örerek parti içi denetimi güçlendirmek.

Yolsuzluktan uzak durmak, siyasi bir inanç olmalı

Yang Xiaodu, yolsuzlukla mücadelede ezici zafer elde edilmesi için sistemlerin daha sağlıklı hale getirileceğini açıkladı:  

"Yetkililerin yolsuzluk yapmasını imkansız kılan sistemleri iyileştireceğiz. Bunun yanı sıra yetkililere yolsuzluk yapmamayı siyasi bir inanç olarak öğretmeye önem vereceğiz. Parti yetkilileri ve üyeleri, cesaret edemedikleri için değil, ahlaki olarak yolsuzluktan uzak durdukları zaman, bu alanda ezici zafere yaklaştık demektir."

Yolsuzlukla mücadelenin yüksek baskısı altında, yetkililer arasında "istifa salgını" oldu mu?

ÇKP Merkez Komitesi'ne bağlı Teşkilat Dairesi Başkan Yardımcısı Qi Yu'nun bu soruya yanıtı "hayır" oldu:

"İstatistiklere göre son yıllarda memur kadrosunda genel olarak istikrar korundu. Her yıl istifa edenlerin sayısı toplamın sadece yüzde 0,1'ini oluşturdu. 7 milyondan fazla devlet memurumuz var, her yıl 10 bin memur istifa ediyor. Bu nedenle 'istifa salgını' demek uygun olmaz. Belli miktarda memurun istifası normal bir hareketliliktir, bu her ülkede yaşanır."

Qi Yu ayrıca, belli kadrolarda az sayıda memurun iş yapmaktan uzak durduğunu kabul etti. Memur kadrosunun cesaretle iş yapmasını teşvik etmek için ÇKP'nin çeşitli düzeydeki komite ve birimlerinin gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. Qi, partiye sadık, temiz ve sorumlu yetkililerin terfi ettirileceğini, iş yapmak istemeyenlerin cezalandırılacağını söyledi.