Rizhao'da geri dönüşüme dayalı kalkınma

  2017-09-20 14:46:13  cri

Çöpler ve atıklar uygun bir şekilde toplanırsa yeniden değerlendirilebililiyor. Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Rizhao kenti de geri dönüşüm çalışmalarının her geçen gün güçlendirildiği bir kent. Rizhao, çöp, mutfak atıkları ve atık suyun etkili bir şekilde arındırılması yoluyla, geri dönüşüm ekonomisine dayalı yeni bir kalkınma modelinin uygulandığı bir kent haline geldi. Kentte bu tür girişimler sonucunda, hem atıkların çevreye zararı azaltıldı, hem de toplumsal ve ekonomik verimlilik elde edildi.

Mutfak atıklarının geri dönüştürülmemesi, şehirlerin uzun süredir karşı karşıya kaldığı sorunlardan biri. Rizhao kentinde, 2015 yılında mutfak atıklarını toplama-nakliye sistemleri ve arıtma tesisleri kuruldu ve bu atıkların kentin çevre temizliğine yönelik baskısı hafifletildi.

Rizhao Honglu Çevre Koruma Şirketi, mutfak atıkları geri dönüşümü gerçekleştiren bir şirket. Çok fazla mutfak atığı üreten kuruluşlara özel çöp konteynerleri sağlayan şirket, günün belirli saatlerinde atıkları topluyor ve arıtma tesisine gönderiyor. Şirket Müdürü Mu Dunxing, şirketin çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Her gün 200'den fazla birime mutfak atıklarını toplamaya gidiyoruz. Bu birimler arasında okullar, devlet kuruluşları, lokantalar, fabrikalar ve askeri birlikler bulunuyor. Dün toplam 73 ton atık topladık, bugün de en az 45 ton toplayacağız. Yani günde ortalama olarak 50-60 ton atık topluyoruz. Katı Atıkları Arıtma Merkezi'nde mutfak atıklarını arıtma fabrikamız var. Fabrikanın günlük arıtma kapasitesi 100 ton."

Atıkların arındırılmasının en temel amacı, ikincil kirlilik oluşmaması. Rizhao Mutfak Atıkları Arıtma Fabrikası, yalnızca bu amaca ulaşmakla kalmayıp; mutfak atıklarını geri dönüştürerek tekrar kullanıma kazandırıyor, böylece çevresel ve ekonomik verimlilik de elde ediyor.

Rizhao Evsel Atık Elektriği Fabrikası'nda ise, evlerden toplanan çöpler yeniden değerlendiriliyor. Farikada, her gün 800 ton civarında evsel atık yakılıyor ve bu atıklardan üretilen elektrik de 20 binden fazla ailenin talebini karşılıyor.

Rizhao kenti, atıkların işlenmesi ve yeniden kullanıma sokulmasıyla yeşil kalkınmaya dayalı bir dönüşüm ekonomisi modeli bulurken, aynı zamanda da kentin atık suyunun arıtılması konusunda da oldukça başarılı.

Rizhao İkinci Atık Su Arıtma Fabrikası, ileri teknolojiyle çalışarak, günde 60 bin ton atık suyu arıtıyor. Arındırılmış su esas olarak Rizhao Demir-Çelik Fabrikası'nın soğutma sisteminde, ağaçların sulanmasında ve nehir suyunun takviyesinde kullanılıyor. Fabrika müdürü Zhu Chao fabrikanın çalışmalarını şöyle özetledi:

"Çünkü fabrikamıza giren suyun büyük bir bölümü gündelik su atığı, yalnızca küçük bir bölümü sanayi su atığı. Bu nedenle arındırılmış su genel olarak işletmelere veriliyor ve küçük bir bölümü sulak alanlara boşaltılıyor."

Atık suyun arıtılması sürecinde bir miktar çamur ortaya çıkıyor. Bu çamurun çıkardığı kötü koku hava kirliğine neden olurken, çamurun içerdiği bazı zararlı maddeler ise yeraltı su kaynaklarında ve toprakta ikincil kirlilik yaratabiliyor. Ancak çamur da yeniden değerlendiriliyor. Rizhao Biyolojik Çamur Arıtma Tesisi, Shandong eyaletindeki bu alandaki ilk tesis olma özelliği taşıyor. Rizhao'daki bazı atık su arıtma fabrikalarından çıkan çamurun tamamı söz konusu tesise getirilerek arıtılıyor.

Rizhao Biyolojik Çamur Arıtma Tesisi Müdürü Wang Wei, tesiste günde 120 ton çamur arıtıldığını ve arıtılmış çamurun esas olarak kentin yeşillendirme çalışmalarında kullanıldığını söyledi.

Çöp ve atık su gibi günlük yaşamda eksik olmayan kirli maddeler, Rizhao kentinde uygun işlemlerle yeniden kullanıma kazandırıldı. Bunun sonucunda da beklenmedik ekonomik, toplumsal ve çevresel verimler elde edildi.