Geçerken keçiyi aşırmak

  2017-09-11 08:50:10  cri

Savaş alanından eve ganimet olarak keçi götürmek çok büyük bir başarı olmasa gerek. Ama kendiliğinden bir fırsat ortaya çıkarsa, fırsatın küçüklüğünün bir önemi yoktur. Ve bu küçük fırsatın elden kaçmasını kimse istemez. Bu savaş hilesi yolda yürürken yerde para bulmak gibi bir deneyimi tarif ediyor.

Çin'de "geçerken keçiyi aşırmak" savaş hilesi 2 bin 300 yıldır biliniyor. Milattan önce 354 yılında kuzeyde Zhao devletine saldırmaya karar veren Wei devletinin hükümdarı, General Pang Juan'a elit birlikleriyle saldırıyı gerçekleştirmesi için emir verdi.

Az bir çabayla ve hızla General Pang Juan birliklerini Zhao devleti içlerine sevketti. Sonunda başkent Handan'ı sıkı bir kuşatma altına aldı.

Ezici güçte bir düşman kuvvetiyle burun buruna gelen Zhao devleti hükümdarı, güçlü komşusu Chu devletinden yardım istedi. Ancak Chu devleti hükümdarı Zhao devletine yardım eli uzatıp uzatmama konusunda kararsız kaldı. Bu meseleyi görüşmek için danışmanlarını huzuruna davet etti.

Danışmanlar hükümdarın duymak istediği tek bir öneriden ziyade iki farklı fikir ortaya koydu. İlk öneri, devlet olarak ellerinin üzerine oturup hiçbir şey yapmadan süren çatışmanın sonucunu beklemekti. Ardından birbirini yıpratan hasımların her ikisine de saldırıp daha az zaman ve çaba harcayarak fayda elde etmek esas amaçtı.

Ancak bu öneriye karşı çıkan diğer danışmanların görüşü, Chu birliklerini bir an önce Zhao devletini savunmaya göndermekti. Bu sayede süreçten birlikte başarı elde edip daha sonra kendilerine düşen hak ve ganimeti toplamayı önerdiler.

Chu hükümdarı sonunda ikinci öneriyi uygun buldu. Ve Zhao hükümdarına acil mesaj gönderip ordusunu Zhao devleti içlerine gönderdi. Ancak bu yardımın hiç yararı olmadı. Çünkü 7 ay sonra ordusunu taarruza geçiren General Pang, Handan şehrini ele geçirdi.

Ancak bu sırada Qi devletinin ordusu Wei devletinin başkentine doğru harekete geçtiği haberini alan General Pang, acilen birliklerini geri çekerek kendi başkentini savunmaya gitti.

General Pang'ın ordusu geri dönüş yolunda Qi devleti tarafından pusuya düşürülerek ağır bir yenilgiye uğradı.

Wei ordusu, Zhao devletinden apar topar geri çekildikten sonra Chu ordusu geri kalan herşeyi ve bölgeyi tek bir çatışmaya girmeden ele geçirdi.

Birbiri ardına yaşanan tahmin edilemez çatışma, başarı ve yenilgiler savaş hilelerinin önemini ortaya koyuyordu. En güçlü ordunun bile iyi yönetilmediği takdirde bir savaş hilesiyle mağlup olup dağılacağı Çin savaş tarihinde sıkça karşımıza çıkıyor.

"Geçerken keçiyi aşırmak" stratejisi ise düşmanın en ufak bir hatasından kendine fayda çıkarmayı öğütlüyor. Söz konusu faydanın ufak oluşunun ise bir önemi yok. Hatta büyük bir savaş bittiğinde cenk meydanında hala hayatta kalan bir keçiyi elde etmek bile hiç yoktan kazanılmış bir başarıdır.