"Kapsamlı iki çocuk" politikası ilk meyvelerini vermeye başladı

  2017-08-31 20:52:33  cri

"Kapsamlı iki çocuk" politikası, 1 Ocak 2016'da hayata geçirilmesinden bu yana ilk meyvelerini vermeye başladı.

Çin Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonu tarafından sağlanan verilere göre, 2016 yılında Çin'de yeni doğan bebek sayısı 17 milyon 860 bini buldu ve bunlardan yüzde 45'ini ailelerin ikinci çocukları oluşturuyor.

Şu anda Çin'de 60 yaşın üstündeki nüfus, toplam nüfusun yüzde 16,1'ini oluşturarak 200 milyonu aşmış durumda. Bununla beraber doğurganlık oranının düşük olması ve cinsiyet dengesizliği ile işgücünün daralması gibi sorunlar da gün geçtikçe öne çıkıyor.

Çin, nüfusun dengeli gelişimini hızlandırmak için stratejilerini sürekli düzeltiyor. 2013'te yapılan ÇKP 18. Ulusal Kongresi 3. Genel Kurulu'nda çiftlerden birinin tek çocuk olması halinde o ailenin ikinci çocuğa sahip olabilmesine dair politika kabul edildi. 2015'te düzenlenen ÇKP 18. Ulusal Kongresi 5. Genel Kurulu'nda ise tüm çiftlere iki çocuğa sahip olma olanağı veren politikanın kapsamlı bir şekilde uygulanması ileri sürüldü ve 1 Ocak 2016'da "kapsamlı iki çocuk" politikası resmen hayata geçirildi.

Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonu Aile Planlama Müdürü Yang Wenzhuang, 2014 yılından bu yana aile planlama politikasında yapılan düzenlemeyle yeni doğan bebek sayısında gözle görülür bir artış kaydedildiğini söyledi.

Yang özellikle 2016 yılında bu sayının 17 milyon 860 bini aştığına ve bunların yüzde 45'inden fazlasını ailelerin ikinci çocuklarının oluşturduğuna vurgu yaptı.

Ancak ağır yaşam yükü, yüksek maliyetler ve iyi bir kreşe veya okula girme zorluğu gibi çeşitli unsurlar da bireylerin ikinci çocuk yapma niyetini bir ölçüde olumsuz etkiliyor.

Yang ekonomik ve toplumsal gelişimle birlikte halkın yaşam seviyesinin yükseldiğini ve çocukların masraflarının da gerçekten sürekli arttığını belirterek şunları söyledi: (ses)

"Komisyonumuzca 2015 yılında gerçekleştirilen çocuk yapma niyetine dair araştırmanın sonucuna göre, ekonomik yük, fazla güç sarf etme ve çocuk bakımını üstlenecek kişilerin olmaması nedenlerine bağlı olarak ikinci çocuk yapmak istemeyenlerin oranları bu nedenlere göre sırasıyla yüzde 74,5, yüzde 61,1 ve yüzde 60,5 oldu. Çocuğun bakım yükü, masrafları, kadınların mesleki gelişimi ve yaşam kalitesinin korunması gibi unsurların da etkisi arttı. Ülkemizde bebek ve küçük çocukların yüzde 80'inin bakımı, ebeveynleri, büyük anneleri ve büyük babaları tarafından üstleniliyor. Bunun yanı sıra orta ve büyük ölçekli kentlerde konut fiyatları sürekli yükseliyor. Birçok aile bu gibi nedenlerle çocuk yapmayı erteliyor ya da ikinci çocuk yapmaktan tamamen vazgeçiyor."

Ebeveynlerin endişelerinin nasıl giderileceği ve ne gibi teşvik edici önlemlerin alınacağı, "kapsamlı iki çocuk" politikasının hayata geçirilmesinin ardından toplumun odaklandığı bir konu oldu.

Yang "Kapsamlı iki çocuk" politikasına ilişkin olarak sağlık, kreş, eğitim, sosyal güvence ve vergi indirimi gibi önlemlerin alınacağını ve kadın ve çocuklara yönelik hizmet sisteminin inşasının güçlendirileceğini kaydetti.

Uzmanlar teşvik önlemlerinin hayata geçirilmesiyle birlikte, 2017 yılında "kapsamlı iki çocuk" politikasının etkisinin daha da belirgin olacağı ve yeni doğan nüfustaki artış eğiliminin korunacağı görüşünü dile getirdi.