Gülümsemenin ardında saklanan hançer

  2017-08-14 09:16:41  cri

Gülümseme cana yakın, çekici ve dost kazandıran bir eylemdir. Ancak diğer yandan bu eylem ölümcül bir silaha dönüşebilir. Çin'in tarihten gelen 36 Savaş Taktiği'nden biri olan "gülümsemenin ardında saklanan hançer" stratejisi kuzu postuna bürünmüş bir kurtu tarif ediyor. Söz konusu stratejinin gülümseyen düşmana karşı insanları uyanık olmaya çağıran bir yönü var.

Savaş taktiği, düşmanı kesin bir darbe ile yenmenin en etkili yollarından birinin düşmana çok yakın olmak olduğunu belirtiyor. Cana yakın ve çekici bir gülümseme düşmanın teyakkuz halini rahatlığa dönüşmesini sağlıyor.

Gülümsemenin getirdiği yakınlaşma düşmana yeterince yaklaşmayı mümkün kıldığında, saklanan silahın ortaya çıkma vakti gelmiş demektir.

Gongsun Yang, Savaşan Devletler Dönemi'nde (M.Ö. 475-221) söz konusu savaş hilesini nasıl kullanacağını çok iyi bilen popüler bir devlet adamıydı. Gongsun, Qin devletinin topraklarını genişletmek için Wei devletine karşı saldırı düzenlemek üzere askerleriyle yola çıktı.

Gongsun, kendi liderliğindeki birlikleriyle stratejik açıdan önemli bir şehir olan Wucheng'a vardığında düşmanın savunmayı güçlendirdiğini gördü. Şehri dört koldan kuşatıp saldırı düzenlese dahi başarı şansı çok düşüktü.

Daha sonra Wei şehrini koruyan generalin eski bir tanıdık olduğunu keşfeden Gongsun Yang, cana yakın bir mektup yazarak, aralarındaki dostluğa verdiği önemi ve Wei devleti ile barış yapmayı arzu ettiğini samimi bir dille anlattı. Tüm bunlar yaşanırken Gongsun Yang şehri kuşatan öncü birliklerini de geri çekti.

Wei devletinin generali mektubu okuduğunda çok memnun oldu. Ardından Gongsun Yang'ın birliklerinin şehirden uzaklaştığını öğrendiğinde Gongsun'un buluşma davetini kabul etti.

Wei devletinin generali 300 askeriyle şehrin dışındaki buluşma yerine ulaştığında, Gongsun Yang'ın silahsız tek başına orada hazır beklediğini gördü.

Böylece Gongsun Yang'a tamamen güvenmeye başlayan general bir tuzağın içine girdiğinden habersizdi. General silahını ve korumalarını geride bırakıp Gongsun ile masaya oturduğunda, duvarların arkasında gizlenmiş olan Qin askerleri tarafından ele geçirildi. Gongsun Yang daha sonra çok çaba sarf etmeden Wei devletine ait şehri teslim aldı.

Çin'in 36 Savaş Taktiğin'den biri olan "gülümsemenin ardında saklanan hançer" stratejisini kısaca özetleyen bu olayı dönemin tarihsel önemi ve kadim Çin kültürünün günümüze kadar gelen değerlerini göz önünde bulundurarak ele almak isabetli olacaktır. Örneğin Sun Zi Savaş Sanatı'nda savaşı şöyle tanımlar; "Savaş, devletin en büyük meselesi, yaşam ve ölümün temeli, var oluş ve yok oluşun (Tao) yoludur. Dikkatlice düşünülüp analiz edilmelidir." Tao, insanların her yönden hükümdar ile uyum içerisinde olmalarını sağlar. Böylece onunla ölür, onunla hayatta kalır ve tehlikeden korkmazlar. Yöneticilik ise bilgeliği, güvenirliği, hayırseverliği, cesaret ve kararlılığı kapsar.