Modern Çinlilerin evliliğe bakışı (Çin Mahallesi)

  2017-07-26 15:29:07  cri


Çin toplumunun yapısı git gide değişiyor. Ekonomik gelişme ve kentleşme süreci, Çin kültüründeki çekirdek kavramlardan olan "aile" üzerinde de etkisini gösteriyor.

Çin kültürüne ve Konfüçyüsçü düşünceye göre toplumda hayati bir önemi haiz olan aileler günümüzdeki toplumsal dönüşümden nasibini alıyor.

Hayat pahalılığı ve eğitim seviyesindeki değişim gibi birçok faktör nedeniyle Çinli gençler yuva kurmakta zorlanıyor. Bilhassa da büyük kentlerde boşanma oranları git gide yükseliyor.

Erkek-kadın nüfusu arasındaki dengesizlik de bunun üzerine tuz biber ekiyor.

Peki, genç Çinliler, evliliğe nasıl bakıyorlar? Evliliklerde aradıklarını bulabiliyorlar mı?.. Aileler, çocuklarının hayatına nasıl müdahale ediyorlar ve evlatlarının saadetini nerede görüyorlar?..

Çin Mahallesi'nde konuştuk...