Kapsamlı büyümenin temeli istihdam

  2017-06-28 10:57:14  cri

2017 Dünya Yaz Davos Formu dün Çin'in Dalian kentinde başladı.

Çin Başbakanı Li Keqiang, açılış töreninde yaptığı konuşmada, forumun "Dördüncü sanayi devriminde kapsamlı büyümenin gerçekleştirilmesi" teması çerçevesinde yapılacağını kaydetti.

Çin'in kapsamlı büyümede zengin deneyimleri olduğunu hatırlatan Başbakan Li, istihdamın, kapsayıcı büyümenin temeli olduğunu, bu nedenle istihdamı öncelikli bir konuma koyduklarını ifade etti.

Çin Başbakanı Li Keqiang 2013 yılından beri arka arkaya 5 yıldır Davos Forumu'nun açılışına katılarak konuşma yapıyor.

Başbakanı Li, bu seneki forumun açılışında yaptığı konuşmada, günümüzde dünya ekonomisinin yeniden canlanmasına rağmen hâlâ istikrarsızlık unsurları bulunduğunu belirterek, ekonomide kapsamlı büyümenin anlamını ve Çin'in bu konuda kat ettiği mesafeyi açıkladı.

Li Keqiang, internete dayalı, dijital ve akıllı sanayi devriminin sadece yeni arz ve talep yaratmakla kalmayıp, gelişme alanlarını çoğaltarak tarafların eşit şekilde katılımı için fırsatlar sağladığını ifade etti.

Yeni sanayi devriminde kapsamlı büyüme gerçekleştirme olasılığının fazla olduğunu vurgulayan Li şunlara dikkat çekti:

"Bugün artık Çin'in uzak dağlık bölgelerinde yaşayan köylülerin yetiştirdiği yöresel tarım ürünleri, bir-iki gün içinde internet alışverişi ve kargo yoluyla büyük şehirlere ulaştırılabiliyor. Üstelik bu ürünlerin satış fiyatları da artıyor."

Başbakanı Li, son yıllarda Çin'in inovasyon, eşgüdüm, yeşil, dışa açılma ve paylaşım temelinde bir gelişme düşüncesi uygulayarak, gelişme stratejisi, politika ve alınan önlemler bakımından Çin'in kendi durumuna uygun kapsamlı bir büyüme yolu seçtiğini belirtti.

Geçen birkaç yılda Çin'de şehir ve kasabalarda her yıl yeni istihdam edilen kişi sayısı 13 milyonu aştı. Şehir ve kasabalarda işsizlik oranı yüzde 5 civarında tutuldu.

Başbakanı Li bu konuda şu bilgileri verdi:

"İstihdamı, gelişmede öncelikli bir konumuna koyduk. Çünkü istihdam, kapsamlı büyümenin temelidir. Çin'de 900 milyondan fazla iş gücü bulunuyor. Her sene üniversite ve meslek okulu öğrencileri dâhil toplam 13 milyon gencimiz mezun oluyor. Öte yandan kırsal kesimlerdeki ekstra iş gücü, kent ve kasabalara gidiyor. Ekonomik büyümede istikrarın korunması için esas olarak istihdam güvencesi sağlanmalı. Aktif istihdam politikası izleyerek, istihdamın artırılması için bir dizi önlem aldık."

Başbakanı Li, istihdam kanalının genişletilmesi ve iş imkânlarının artırılması için, tüm toplumda iş yaratma ve inovasyona katılımın artırılması gerektiğini savundu.

Li, Çin'de son yıllarda inovasyon odaklı gelişme stratejisinin uygulanmasından bu yana beklenmedik başarılar elde edildiğini vurguladı:

"İş yaratma ve inovasyon politikasının ortaya koyulmasından bu yana, 2014 yılından itibaren, pazarda her gün yeni artan tüzel kişi sayısı 40 bine çıktı, işletmelerin iş etkinliği yüzde 70 civarında korunuyor. Çin'de Mayıs ayında her gün yeni kayıt yaptıran işletmelerin sayısı 18 bini buldu. Dışa açık ve paylaşıma dayalı bir platformla çevrim içi ve çevrim dışı arasındaki elverişli etkileşim yaratarak, iş yaratma ve inovasyonun maliyetini düşürüp ilgili projelerin hızlı ve verimli gerçekleştirmesi için çaba göstermekteyiz."

Girişimcilik ve inovasyon, son yıllarda Çin ekonomisinin önemli özelliklerinden biri haline geldi.

Dünya Fikri Mülkiyet Hakkı Örgütü'nün kısa süre önce yayınladığı 2017 Dünya İnovasyon Endeksi sıralanmasına göre, Çin 2013 yılındaki 35. sıradan 22. sıraya yükselerek, orta gelirli ekonomiler arasında en önde yer aldı.

Çin ekonomisinin gidişatına da değinen Li, 2017 yılından itibaren Çin ekonomisinin istikrar içinde iyileşme eğilimini sürdürüldüğüne, ekonomik yapı ve verimliliğin gözle görülür şekilde iyileştirildiğine işaret etti.

"Çin, 4. sanayi devrimini yakaladı"

Li, Çin'in yıllık ekonomik ve toplumsal gelişmeler için koyduğu başlıca hedeflerin tamamen gerçekleştirildiğini söyledi.

Dünya Ekonomi Forumu Başkanı Klaus Schwab, Li'nin konuşmasını dinledikten sonran şunları söyledi:

"Çin, yüzde 7'ye yakın bir ekonomik büyüme gerçekleştirdi. Dünyadaki ikinci büyük ekonomi olan Çin için bu çok büyük bir başarı. Çin'i tebrik ediyorum. Çin, dördüncü sanayi devrimini hükümet politikalarına en iyi şekilde dâhil eden ülke sayılır."

90'dan fazla ülkeden gelen hükümet liderleri, yetkililer, iş adamaları, aydınlar ve basın kuruluşları temsilcilerinden oluşan 2 binden fazla kişi forumun dünkü açılışında hazır bulundu.