İki köyden Çin'in yoksullukla mücadele çalışmalarına bakış

  2017-06-21 18:14:29  cri

Yoksulluk insanoğlunun gelişmesini engelleyen ortak bir sorun. Dünya Bankası tarafından 2016 yılında verilen istatistiklere göre, dünya genelinde yaklaşık 700 milyon yoksul nüfus bulunuyor. Dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi olarak Çin'de yoksul nüfus, 2012 yılında 82 milyon iken 2016 yılında 40 milyona indirildi. Ancak Çin hükümetinin hedefi 2020 yılında ülkede yoksulluğun tamamen ortadan kaldırılması. Bu çetin mücadeleden galip çıkmak için, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping yoksullara yerinde yardım stratejisini ileri sürerek, hükümet ve toplumun yoksullukla mücadele çalışmalarını yerinde ve gerektiğinde "nakış işler" gibi büyük incelikle yapmasını talep etti.

Çin Uluslararası Radyosu (CRI) muhabiri ülkenin kuzeybatısında bulunan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ne bağlı Yanchi ilçesinin Maerzhuang köyüne gitti. CRI muhabiri, köyde yapılan asfalt yolun, köy evlerini dışardaki sarı toprak ve çöle bağladığını, birçok evin önünde araba durduğunu gözlemledi. Köylü Lu Wentao'nun avlusundan koyun sesleri yükselirken, etrafa taze ot ve tezek kokusu yayılıyor.

Lu aile geçimini sağlamak için daha önce memleketinin dışında senelerce çalıştı. 2010 yılında memleketine dönen Lu, Ningxia tuz gölü koyunu yetiştirmeye başladı ve köydeki tarım kooperatifine katıldı.

Lu, CRI muhabirine 7 bini aşkın koyuna sahip olduğunu ve yıllık gelirinin neredeyse 200 bin yuanı bulduğunu söyledi.

Maerzhuang Köyü, Çin'in kuzeybatısındaki tanınmış Maowusu Çölü ile Sarı Toprak Yaylası'nın geçiş bölgesinde yer alıyor. Tuz gölü koyunu ise bölgeye has bir küçükbaş hayvan türü. Yerel halk da nesiller boyunca hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Ancak bulaşıcı hastalıklar, piyasa değişiklikleri gibi sorunlar ortaya çıktığında her bir ailenin tek başına bu sorunların üstesinden gelmesi zor oluyor.

Son yıllarda Maerzhuang Köyü'nün sakinleri yerel hükümetin yardımıyla tarım kooperatifi oluşturma ve bölgeye has bir sektör geliştirme arayışına başladı. Çiftçiler kooperatifle çiftçilik deneyimini zenginleştirirken, kooperatif de piyasayı genişletmeye çalışıyor. Bölgede yetiştirilen koyun etiyle hazırlanan yemek, 2016 yılında Hangzhou'da yapılan G20 Zirvesi'nin konuklarının sofralarına sunuldu. Aynı sene Maerzhuang Köyü'nde yerel hükümetçe saptanan 64 yoksul aileden 59'u yoksulluktan kurtuldu. Köy genelinde kişi başına düşen gelir 8500 yuana ulaştı ve bu gelirin üçte biri koyun yetiştirmekten elde edildi.

Çin'de "İnsana balık yerine balık tutma tekniği vermek daha iyi" şeklinde bir deyim var. Son yıllarda Çin'in çeşitli düzeydeki hükümetleri ağırlıklı olarak yoksul köylerin ve ailelerin sahip oldukları avantajlardan yararlanarak, onların gelişmelerine yardım eden bir dizi politika ortaya koydu. Bu tür politikalar sayesinde Maerzhuang gibi birçok yoksul köy yoksulluktan kurtuldu. Çin'de yoksul nüfus 2012 yılının sonunda 92 milyon iken, bu sayı 2016 yılında 40 milyona indirildi. Çin hükümeti, geçtiğimiz Mart ayında, bu yıl içinde yoksul nüfusun 10 milyon daha düşürülmesi ve 2020 yılında ise tüm yoksul nüfusun tamamen yoksulluktan kurtulması hedeflerini belirledi.

BM Kalkınma Programı eski Başkanı Helen Clark yaptığı açıklamada, Çin'in Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılmasında dünyanın dikkatini çeken başarılar kazandığını, 10 milyonlarca insanın yoksulluktan kurtulduğunu ve Çin'in bu konuda edindiği deneyimlerin dünya ülkelerince paylaşılması gerektiğini belirtmişti.

Günümüzde Çin'de mevcut olan 40 milyon yoksul nüfus, ülkenin 128 bin yoksul köyünde yaşıyor. Önümüzdeki 4 yıl içinde bu 40 milyon yoksul nüfusun yoksulluktan kurtulmasının önündeki en büyük engel ise yaşadıkları bölgelerin çetin doğal koşullarıdır. Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Dahua Yao Özerk İlçesi'ne bağlı Bahao Köyü'nde yaşayan 500 hane halkından 300'ü yoksul.

CRI muhabiri dağlar arasında yer alan Bahao köyünün dört bir yanının dağlarla çevrildiğini ve köydeki genç ve orta yaşlı nüfusun hemen hemen hepsinin çalışmak için dağları aşmak zorunda olduğunu gördü.

Çin hükümeti tarafından saptanan yoksullukla mücadele planına göre, yaşam koşullarının kötü, ekolojinin zayıf ve doğal afetlerin sık sık meydana geldiği bölgelerde yaşayan yoksul nüfus gönüllü olarak başka bölgelere tahliye edilebilir. Bahao Köyü de buna bir örnek. Son yıllarda bazı köylüler dağın dışındaki bölgelerde çalıştıkları esnada edindikleri yeni ufukla köyden taşınmayı tercih etti. Ancak köyde halen 200'den fazla hanede yaşayan köylüler memleketlerinden ayrılmak istemiyor.

Bu durum karşısında yerel hükümet, bölgenin altyapı tesislerinin iyileştirilmesi, yaşlıların bakımı, sağlık ve eğitim gibi halkın yaşamını ilgilendiren temel güvenceleri sağlamaya ağırlık vermeye başladı.

Bahao Köyü'ndeki köylüler en çok bir gün dağın ötesindeki yolların köye ulaşmasını istiyor.

Yoksulluktan kurtulan Maerzhuang Köyü ve hâlâ yoksulluk içindeki Bahao Köyü, Çin'de yoksullukla mücadele çalışmalarının birer örneği. Bu iki köy, yoksullukla mücadele çalışmalarında elde edilen başarılara tanık olmanın yanı sıra, önümüzdeki 4 yıl içinde bu çalışmaların çetinliği ve zorluğunu da gözler önüne seriyor.