Yanan evi yağmalamak

  2017-06-05 14:46:19  cri

Bir evdeki değerli eşyaların yangın anında yağmalanması ahlaki olarak kulağa hoş gelmeyen bir olgu. Ancak bu deyiş gündelik hayatan ziyade bir savaş hilesine işaret ediyor. Kelimenin tam manasıyla bu savaş hilesinin anlamı kaos anında avantaj elde etmeyi amaçlamaktadır.

"Yanan evi yağmalamak" stratejisi bir savaş durumunda ya da iki devlet arasındaki kritik koşullarda uygulandığında daha geniş bir anlam üstlenmektedir.

Çin'in tarihten gelen 36 Savaş Taktiği'nden biri olan bu stratejiye göre bir düşman ülke iç karışıklık içinde güçlük çekerken, düşman ülkenin topraklarını kendi topraklarına katmayı içeriyor. Veya düşman ülke toprakları başka birliklerin işgali altındayken yine savunmasız kalan bu toprakları kendi egemenliğine almayı öğütlüyor. Böylece bir tarafın güçsüzlüğünden dolayı daha kısa sürede son bulan savaşlar sayesinde daha az insanın zarar göreceği öngörülüyor.

Diğer bir deyişle, düşman iç ve dış krizlerle baş edemez duruma geldiğinde, ülkesinin kendiliğinden dağılmasına neden olur.

Bu konuda ibret verici bir öykü de Yue devletinin hükümdarı Gou Jian hakkındadır. Gou'nun ülkesi Wu devleti tarafından işgal edilmiş ve kendisi yakalanarak 3 yıl boyunca düşman devlette bir köle olarak çalıştırılmıştı.

Ne zaman ki tekrar evine dönmeyi başardığında Gou, ülkesini yeniden kurmaya kendini adadı. Yedi yıl süren aralıksız çabaların ardından Yue devleti yeniden güçlü bir ülke oldu. Ancak Gou hiçbir zaman küçük düşürülmesinin intikamını almanın bir fırsatını bulmaktan vazgeçmedi.

Gou, Wu devletinin memurlarını altın, yeşim taşı ve diğer kıymetli mücevherler veya güzel kadınlar sunarak satın aldı. Bu yolla Wu devleti ile ilgili önemli bilgilere ulaşmakla kalmıyor ayrıca kıdemli memurlar arasında fikir ayrılığını yayıyordu.

Verilen rüşvetler sonunda etkili oldu ve Wu devletindeki bazı seçkin aydınlar ya saraydan ayrıldı ya da sistemin yozlaşmasından dolayı intihara sürüklendi. Ayrıca aradan geçen yıllar boyunca Wu devleti hükümdarı ülkesinin kaynaklarını kişisel zevkleri için israf etti.

Baş gösteren iç karışıklığın yanı sıra Wu devletine, yaraya tuz basar gibi, bir de şiddetli kuraklık darbe vurdu. Kuraklık, arkasında kavrulmuş topraklardan başka hiç birşey bırakmıyordu.

Yaşanan vahim olaylara rağmen Wu devletinin hükümdarı seçkin birliklerine liderlik ederek ülkenin kuzeyindeki bir törene katılmak için yola çıktı. Böylece Wu devletinin merkezi az sayıdaki askerler tarafından savunulmaya terkedilmiş oldu.

Düşmanın doğal felaketlerinden, kurumlarındaki yaygın yozlaşmadan, iç çekişmelerden ve zayıf kalan savunma kuvvetlerinden istifaden eden Yue devletinin hükümdarı Gou, tüm kuvvetleriyle Wu devletine karşı taarruza geçti. Savaşı kaybeden Wu hükümdarı ise utanç verici bu durumdan kurtulmak için intiharı son çare olarak seçti.

"Yanan evi yağmalamak" savaş taktiğine örnek olarak gösterilen bu hikayenin ardından basitçe söylemek gerekirse; düşmanın üstesinden gelmenin yollarından biri de, onun sorunlarını iyi tespit edip karışıklıklardan istifade etmek ve elde edilen avantajların ardından taaruza geçmektir.

Yüzlerce yıl önce Çinli generallerin sır gibi sakladığı ve çoğunlukla sözlü olarak aktarmayı tercih ettiği 36 Savaş Taktiği'ni günümüzde arkeolojik kazılarda elde edilen belgelerle biliyoruz. Daha sonra ki Çin'deki Büyük Yaşam'da savaş stratejilerini ve hikayelerini anlatmaya devam edeceğiz.