Çin'deki demokratik partiler

  2017-03-22 12:43:24  cri

Çin'de Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yanı sıra demokratik partiler olarak adlandırılan sekiz siyasi parti daha var. Bu partiler, Çin Guomindang Partisi Devrim Komitesi, Çin Demokrasi Birliği, Çin Demokratik Yapılanma Birliği, Çin Demokrasiyi Geliştirme Birliği, Çin Köylü ve İşçi Demokratik Partisi, Çin Zhigongdang Partisi, Üç Eylül Cemiyeti, Taiwan Demokratik Özerklik Birliği'dir. Çoğunluğu Çin Halkının Japon Saldırganlara Karşı Direniş Savaşı ve Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında kurulupp adım adım gelişen bu demokratik partiler, siyasette ÇKP'in liderliğini destekliyorlar. Bu, demokratik partilerin ÇKP ile uzun vadeli süreli işbirliği ve ortak mücadele sürecinde yaptıkları tarihi bir seçimdir. Demokratik partiler, anayasada belirlenen siyasi özgürlüğe, bağımsız örgütlenme hakkına ve hukuki eşitliğe sahiptirler. ÇKP, demokratik partilerle işbirliğinde "uzun vadeli bir arada yaşama, birbirini denetleme, birbirine içten davranma ve kader birliği" ilkelerini izliyor.

  Demokratik partiler muhalefet partileri değil, devlet işlerine katılan partilerdir. Bugün Çin'de her düzeydeki halk meclislerinin daimi komiteleri, halk siyasi danışma konferansı komiteleri, hükümet organlarıyla ekonomi, kültür, eğitim, teknoloji yönetimlerinde çok sayıda demokratik partili yöneticilik yapıyor. Örneğin, sekiz demokratik partinin başkanları, Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nde başkan yardımcılığı görevlerini üstleniyorlar. Bununla birlikte demokratik partilerin üye sayısı da hızla artıyor. Ülkenin bütün eyalet, özerk bölge, merkeze doğrudan bağlı şehir ve büyük ve orta ölçekli şehirlerinde demokratik patilerin yerel örgütleri ve taban örgütleri faaliyet göstermektedir.

Çin Guomindang Partisi Devrim Komitesi

  Çin Kuomindang Partisi Devrim Komitesi, 1 Ocak 1948'de Çin Guomindang Parti'nin demokrasi yanlısı üyeleri ve diğer yurtsever şahsiyetler tarafından kuruldu. Bir siyasi ittifak niteliğinde olan Çin Guomindang Partisi Devrim Komitesi, Çin'e özgü sosyalizm inşası ve ülkenin birleşme davası için çaba harcayan bir siyasi partidir. Üye sayısı 65 bin olan Çin Guomindang Partisi Devrim Komitesi Merkez Komitesi Başkanı He Luli'dir.

Çin Demokrasi Birliği

  Mart 1941'de "Çin Demokratik Parti ve Topluluklar Birliği" adıyla kurulan Çin Demokrasi Birliği, 1944 yılında bugünkü adını aldı. Sosyalizme hizmet eden bir siyasi parti olan Çin Demokrasi Birliği, başta kültür ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren aydınlar olmak üzere sosyalist emekçiler ve sosyalizmi destekleyen yurtseverlerin siyasi birliği olma özelliğini de taşıyor. Üye sayısı 156 bin olan Çin Demokrasi Birliği Merkez Komitesi Başkanı Ding Shisun'dur.

Çin Demokratik Yapılanma Birliği

  Aralık 1945'te kurulan Çin Demokratik Yapılanma Birliği'nin üyelerinin büyük çoğunluğu, yurtsever sanayici, işadamları ve onlarla bağlantısı olan aydınlardır. Üye sayısı 85 bin olan Çin Demokratik Yapılanma Birliği Merkez Komitesi Başkanı Cheng Siwei'dir.

Çin Demokrasiyi Geliştirme Birliği

  Aralık 1945'te kurulan Çin Demokrasiyi Geliştirme Birliği'nin üyelerinin büyük çoğunluğu, eğitim, kültür, yayıncılık, bilim ve diğer alanlarda faaliyet gösteren orta ve yüksek düzeyli aydınlardır. Üye sayısı 81 bin olan Çin Demokrasiyi Geliştirme Birliği Merkez Komitesi Başkanı Xu Jialu'dur.

Çin Köylü ve İşçi Demokratik Partisi

  Ağustos 1930'da kurulan Çin Köylü ve İşçi Demokratik Partisi, başta tıp, sağlık, bilim, teknoloji, kültür ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren orta ve yüksek düzeyli aydınlar olmak üzere sosyalist emekçiler ve sosyalizmi destekleyen yurtseverlerin siyasi birliğidir. Üye sayısı 80 bin üzerinde olan Çin Köylü ve İşçi Demokratik Partisi Merkez Komitesi Başkanı Jiang Zhenghua'dır.

Çin Zhigongdang Partisi

  Ekim 1925'te kurulan Çin Zhigongdang Partisi, vatana dönen Çinli göçmenler ve yakınlarından oluşan bir demokratik partidir. Üye sayısı 20 bin üzerinde olan Çin Zhigongdang Partisi Merkez Komitesi Başkanı Luo Haocai'dir.

Üç Eylül Cemiyeti

Mayıs 1946'da kurulan Üç Eylül Cemiyeti, bilim, teknoloji, kültür, eğitim, tıp ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren orta ve yüksek düzeyli aydınlardan oluşan bir partidir. Üye sayısı 80 bin üzerinde olan Üç Eylül Cemiyeti Merkez Komitesi Başkanı Han Qide'dir.

Taiwan Demokratik Özerklik Birliği

Kasım 1947'de kurulan Taiwan Demokratik Özerklik Birliği, Çin'in ana kesiminde yaşayan Taiwanlı sosyalist emekçiler ve sosyalizmi destekleyen yurtseverlerin siyasi birliğidir. Üye sayısı 1800 üzerinde olan Taiwan Demokratik Özerklik Birliği Merkez Komitesi Başkanı Zhang Kehui'dir.