Çin Komünist Partisi

  2017-03-22 12:41:05  cri

Çin Komünist Partisi (ÇKP), Çin'deki işçi sınıfının, aynı zamanda Çin halkı ve Çin ulusunun öncü takımıdır. Çin'e özgü sosyalizm davasının çekirdek lideri olan ÇKP, Çin'de ilerici üretici güçlerin gelişme ihtiyacını, ilerici kültürün ilerleme yönünü ve en geniş halk kitlesinin temel çıkarlarını temsil etmektedir.

  ÇKP'nin en yüksek ülküsü ve nihai hedefi Komünizm'i gerçekleştirmektir. ÇKP tüzüğünde, Marksizm, Leninizm, Mao Zedong Düşüncesi, Deng Xiaoping Teorisi ve "Üç Temsil" düşüncesinin partinin hareket rehberi olduğu hükmü yer alıyor.

  Temmuz 1921'de kurulan ÇKP, 1921-1949 döneminde Çin halkına önderlik ederek ve çetin mücadeleler vererek emperyalizm, feodalizm ve bürokratik kapitalizmin yönetimini yıktı, Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurdu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra ÇKP, ülkede yaşayan bütün etnik gruplardan vatandaşlara önderlik ederek devletin bağımsızlığını ve güvenliğini korudu, Çin toplumunun yeni demokrasiden sosyalizme geçişini başarıyla gerçekleştirdi, planlı ve geniş çaplı sosyalist inşayı başlattı, Çin ekonomisi ve kültüründe eşi görülmez atılımların gerçekleşmesini sağladı.

  Çin'de üretim araçlarıyla ilgili özel mülkiyet sisteminde gerçekleştirilen sosyalist reformun 1956 yılında tamamlanmasının ardından ÇKP, deneyim yetersizliği nedeniyle sosyalist yapılanma sürecinde bazı hatalar yaptı, 1966-1976 döneminde de "Kültür Devrimi" gibi ülke genelini etkileyen uzun süreli ve ciddi bir yanlışlık içinde oldu.

  "Kültür Devrimi"nin Ekim 1976'da sona ermesiyle Çin, yeni bir gelişme dönemine girdi. 1978 yılının sonunda düzenlenen Çin Komünist Partisi 11. Kongresi Üçüncü Genel Toplantısı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihinde derin önem taşıyan bir dönüm noktası oldu. ÇKP, 1979 yılından itibaren Deng Xiaoping'in ortaya koyduğu reform ve dışa açılma politikasını uygulamaya başladı. Bu politikanın uygulamaya konulmasından bu yana, Çin'in ulusal ekonomik ve toplumsal gelişmesinde dünyanın dikkatini toplayan başarılar elde edildi, ülke çehresinde yerden göğe kadar büyük değişiklikler görüldü. 1979'dan bu yana geçen süre, hem Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra en hızlı gelişmelerin kaydedildiği bir dönem olduğu gibi halkın en çok kazanç elde ettiği bir dönem de oldu.

  ÇKP, dış ilişkileri etkin şekilde geliştirerek Çin'in reform, dışa açılma ve modernleşme inşası için elverişli bir uluslararası ortam yaratmak için yoğun çaba harcıyor. ÇKP, uluslararası işlerde bağımsız ve barışçı dış politikayı kararlılıkla izledi, Çin'in bağımsızlığı ve egemenliğini korudu, hegemonyacılığa ve kuvvet siyasetine karşı çıkarak dünya barışını korudu, insanlığın ilerleyişini hızlandırdı. ÇKP, birbirinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, birbirine saldırmama, birbirinin içişlerine karışmama, eşitlik, karşılıklı yarar ve barış içinde bir arada yaşama beş ilkesi temelinde tüm dünya ülkeleriyle olan ilişkilerini geliştirdi. ÇKP, bağımsızlık, tam eşitlik, karşılıklı saygı ve birbirinin içişlerine karışmama şeklindeki dört ilke doğrultusunda dünyadaki bütün ülkelerin siyasi partileriyle dostluk ilişkileri kurup geliştirdi. ÇKP, bugün dünyanın 120'den fazla ülkesindeki 300'den fazla siyasi partiyle dostluk temasları sürdürüyor.

  ÇKP, programı ve tüzüğü doğrultusunda demokratik kolektivizm ilkesi temelinde örgütlenen bir bütünlüktür. Çin Komünist Partisi Tüzüğü uyarınca, 18 yaşını dolduran bütün Çinli işçi, köylü, asker, aydın ve diğer toplumsal sınıfların ilerici üyeleri, ÇKP'nin programı ve tüzüğünü kabul ederek partinin bir örgütüne katılmak, bu örgütte aktif olarak çalışmak, partinin kararlarını uygulamak ve üyelik aidatını vermek istedikleri durumunda, ÇKP'ye katılım başvurusunda bulunabilirler.

  ÇKP'nin merkezi örgütleri, Ulusal Kongre, Merkez Komitesi, Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi, Merkez Komitesi Sekreterliği, Merkezi Askeri Komisyon ve Merkezi Disiplin Denetleme Komitesi'dir. ÇKP Ulusal Kongresi, beş yılda bir toplanır. Kongre dışındaki dönemlerde merkez komitesi, ÇKP'nin en yüksek yönetim organı görevini yerine getirir.

  ÇKP'nin 70 milyona yakın üyesi var. Xi Jinping, ÇKP Genel Sekreteri'dir.