Halk Savcılıkları

  2017-03-22 12:36:40  cri

Halk Savcılıkları, devletin hukuki denetim organlarıdır. Halk Savcılıkları, soruşturma yetkisini kullanarak sorumluluklarını yerine getirir. Halk Savcılıkları, vatan hainliği, bölücülük ve diğer önemli suç olaylarında soruşturma hakkını kullanır; kamu güvenlik kurumları tarafından hakkında soruşturma açılan olayları inceler, tutuklama emri çıkarıp çıkarmama ve dava açıp açmama konusunda karar verir; cezai suçlarda kamu adına dava açar veya davayı destekler; kamu güvenlik kurumları, halk mahkemeleri, hapishaneler, nezarethaneler ve ıslah evlerinin faaliyetlerinin hukuka uygun olup olmadığını denetler.

Halk Savcılıkları, halk mahkemelerinin bağımsız yargı yetkisine benzer şekilde soruşturma yetkisini bağımsız olarak kullanır ve hiçbir idari organ, sosyal topluluk veya bireyin müdahalesini tanımaz. Bütün vatandaşlar yasaların önünde eşittir. En Yüksek Halk Savcılığı, çeşitli kademelerdeki yerel halk savcılıkları ve askeri savcılık gibi mesleki halk savcıları olarak adlandırılan halk savcılıkları, taban, orta, yüksek ve en yüksek olmak üzere dört kademeye ayrılır. Devletin en yüksek denetim organı olan En Yüksek Halk Savcılığı, devlet adına denetim yetkisini kullanır, Ulusal Halk Meclisi ve Daimi Komitesi'ne doğrudan sorumludur. Her düzeydeki halk savcılıkları ve mesleki halk savcılıklarını yöneterek hukuki denetim görevini yerine getirmek, devletin yasalarının bütünlüğünü ve doğru uygulanmasını güvence altına almak, En yüksek Halk Savcılığı'nın başlıca görevleridir.

Çin En Yüksek Halk Savcılığı'nın şu andaki başkanı Jia Chunwang'dır.