Hareket eden dağlar

  2017-03-13 14:20:16  cri

Çin'deki Büyük Yaşam'da bugün bahsedeceğim öykü Savaşan Devletler (M.Ö.475-M.Ö.221) erken döneminde yaşamış Taoizm tarihinin, Laozi (老子) and Zhuangzi'nin (庄子) ardından, üçüncü büyük Taoist filozofu Liezi (列子) tarafından yazılmıştır. Liezi'nin felsefesi Sarı İmparator'un ve Laozi'nin Taoizm düşüncesi temelinde huzur ve eylemsizlik fikrine dayanıyor.

Liezi'nin kitabı "Han Kitabı'nın Edebiyatı ve Sanat Kayıtları", Doğu Han Hanedanlığı (25-220) Ban Gu tarafından derlenen tarihin ikinci resmi kitabı olarak kabul görüyor. Liezi'nin kitabı sekiz cilden oluşuyor. Halihazırda mevcut olan kitap orijinal kitap değil, sonraki nesiller tarafından yeniden düzenlenmiş kitaptır. Kitabın en ünlü bölümlerinden biri dağları uzaklaştıran aptal adam anlamına gelen Yu Gong Yi Shan (愚公移山) adıyla bilinir.

Efsaneye göre, uzun zaman önce Çin'in kuzeyinde Jizhou'da doksan yaşlarında yaşlı bir adam yaşıyordu. Yaşlı adamın evinin karşısında Taihang ve Wangwu isimlerinde iki dağ yükseliyordu.

İki doruğuyla birlikte yükselen dağlar yakındaki kasabanın ve ana nehrin kuzey yönüne gitmek isteyen yöre sakinlerinin yolunu tıkıyordu. Yaşlı adam ve ailesi bir yere gitmek istediklerinde iki dağın etrafındaki dolambaçlı yollardan ya da dağlara tırmanarak uzun bir yolculuğa çıkmak zorundaydılar.

Birgün yaşlı adam ailesinin tüm fertlerini bir toplantıya çağırdı ve yollarında bir engel olarak duran dağları ortadan kaldırma planını açıkladı.

"Kuzey istikametine daha kolay ulaşmak amacıyla Hanshui Nehri'ne direkt giden bir yol açmamız gerekiyor. Ve bunun için bize engel olan iki dağdan kurtulmalıyız." diyen yaşlı adam, "Aksi halde zorluklarla sonsuza kadar yüz yüze kalacağız" diye sözlerine devam etti.

Uzun zamandır iki dağın getirdiği sıkıntılardan bezmiş olan ailenin tüm fertleri yaşlı adamın teklifini seve seve kabul etti. Sadece yaşlı adamın karısı çekinerek "İki dağdan çıkacak olan muazzam miktardaki molozu ve kayaları nereye atacağız ?" diye sordu.

Yaşlı adamın torunlarından biri ansızın ileri atılarak bu soruyu cevapladı; " Endişelenme büyük anne. Hepsini Bohai sahiline atabiliriz."

Böylece ertesi sabah bütün aile erkenden kalktı ve iki dağı kazmaya başladı. Bu ağır ve meşakkatli bir işti. Ve sadece Bohai sahiline kayaları ve molozları taşıma işi bile tüm günlerini alıyordu.

Bununla birlikte adamın bazı komşuları da kısa sürede hummalı uğraşa katılıp dağın uzaklaştırılmasına yardım etmeye başladılar. Günler geceleri kovaladı. Sırtından yağmur ya da tepelerinden güneş eksik olmayan insanlar canla başla, hiç durmadan dağları kazmaya devam ettiler.

Bir gün Zhi Sou adında ak sakallı ve bilge bir adam, ailesi ve komşularıyla birlikte dağı kazmaya devam eden yaşlı adamın karşısına çıktı. Bilge adam sorgulayan gözlerle yaşlı adama baktıktan sonra "Sen sersem bir adam değil misin ? Bir ayağın çukurda ! Senin yaşında bir adam ve bir avuç insan koskoca iki dağı buradan temizleyebileceğine nasıl inanabilir ?"

Yaşlı adam kendisini küçük gören bu adamı daha yakından görmek için bilge adama yaklaştı. Karşısında ak sakallı bir bilge olduğunu görünce şöyle konuştu; "Neden olmasın? Bu iki dağın uzaklaştırıldığını görecek kadar yeterince uzun yaşamayabilirim. Ama ben öldükten sonra benim çocuklarım bu görevi üstlenecek. Benim çocuklarım hayata veda ettikten sonra torunlarım dağı kazmaya devam edecek. Ve bu mücadele nesiller boyunca, dağlar buradan gidene kadar, devam edecek. Benim soyum kazmaya devam edebilir ama bu gördüğün iki dağ daha fazla yükselemez. Hal böyle olunca neden dağlar bir gün buradan temizlenmesin ki ?"

Bu sözleri duyan Tanrı, yaşlı adamın kararlılığı ve azmi karşısında harekete geçti. Böylece bir gece gökten iki kutsal varlık yeryüzüne indi ve dağları uzaklara taşıdı.

Sonuç olarak Jizhou'nun kuzey bölümü ile Hanshui Nehri arasında yer alan bölge bugün düz bir platodur. Ülkenin bu kesiminde seyahati zorlaştıracak hiçbir dağ engeli bulunmaz.