Li Keqiang: Büyüme hedefi istihdamı destekleyecek

  2017-03-07 11:04:43  cri

Çin Başbakanı Li Keqiang, 2017 yılı için öngörülen yüzde 6,5'lik büyüme hedefinin, orta-yüksek hızda büyümeyi sürdürürken, istihdama gereken desteği vereceğini söyledi.

Başbakan Li Keqiang, dün 12. Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) 5. Toplantısı kapsamında Shandong eyaletinden temsilcilerin grup oturumuna katıldı. Toplantıda, hükümetin çalışma raporu ele alındı.

Raporda 2017 için büyüme hedefinin, geçen yıla göre küçük bir oranda düşürülerek yüzde 6,5 olarak belirlendiğini dile getiren Li Keqiang, bu ayarlama hakkında şu değerlendirmeyş yaptı:

"Çin ekonomisinin toplam büyüklüğü 11 trilyon doları aştı. Bu temelde, orta-yüksek hızda büyüme de sürüyor. Bu oranın, dünyadaki başlıca ekonomileri, bilhassa da büyüklüğü 3 trilyon doları aşan ekonomiler arasında eşi yok. Büyüme hızında yapılan bu küçük ayarlama, ekonominin kalite ve verimliliğine daha fazla önem verilmesini sağlamayı amaçlıyor."

Çin Başbakanı Li Keqiang, istikrarlı ilerleme sağlanması, yeni kalkınma anlayışlarının hayata geçirilmesi, ekonominin kalite ve verimliliğinin düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Li, reform ve dışa açılmanın derinleşmesiyle ekonominin sürdürülebilir büyümesine sağlanan itici gücün de artacağının öneminin altını çizdi.

İstihdam konusuna öncelik veriliyor

2017 yılının ekonomi planlamasında, istihdama dair endekslere daha büyük önem verileceğine dikkat çeken Li Keqiang, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yılki ekonomik endeksler arasında istihdama ağırlık veriliyor. Hükümetin çalışma raporunda, maliye ve para politikalarından önce aktif istihdam politikası ve istihdama öncelik stratejisi açıklandı. Bu yıl, kent ve kasabalarda toplam 11 milyon kişinin istihdam edilmesi hedefi belirlendi. İstihdam, zenginlik yaratmanın kaynağı, bir aileye umut aşılayan temel unsur ve bireyin hayatının değerini gerçekleştirecek yoldur."

2017'de inovasyona verilen önem sürecek

Başbakan Li Keqiang, 2017 yılının ajandasında inovasyon konusunun da önemli yer tuttuğuna işaret etti.

Çin'in ekonomik modelindeki dönüşümün hızlandırılması için 1,3 milyarlık nüfusun inovasyon gücünün geliştirilmesi gerektiğini belirten Li, toplu inovasyon için daha gevşek, kapsayıcı ve adil bir ortam yaratılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Başbakan Li, şirketler ve bilimsel araştırma enstitüleri için internet üzerinden inovasyon platformları oluşturulması, şirket çalışanlarının inovasyona katılmaya teşvik edilmesi çağrısı yaptı.

Büyümenin geleneksel itici güçlerinin dönüştürülerek ilerletilmesi gerektiğini belirten Başbakan Li Keqiang, yeni imalat, işleyiş ve satış modellerinin geliştirilmesinin, böylece ekonominin orta-yüksek seviyeye taşınmasının öneminin altını çizdi.

Kalkınmanın sonuçlarının halkın yaşam koşullarına da yansıması gerektiğine işaret eden Başbakan Li, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, konut ve çevre koruma gibi halkın yaşamını doğrudan ilgilendiren sorunların çözülmesine daha fazla önem verilmesini istedi.