Çinli uzmanlar: Yıllık hedeflere ulaşılması mümkün

  2017-03-06 11:26:48  cri

Çinli uzmanlar, hükümetin çalışma raporunda belirlenen başlıca hedefleri makul bulurken, bazı zorlukların mevcuditeyine rağmen, hedeflere öngörüler doğrultusunda ulaşılacağına inandıklarını belirtiyor.

Çin Başbakanı Li Keqiang, dün Çin'in en üst yasama organı Çin Ulusal Halk Meclisi'nin (ÇUHM) yıllık toplantısının açılışında hükümetin çalışma raporunu sundu.

"İstikrarlı ilerleme" kararlılığı gösterildi

Çin Devlet Konseyi Danışmanlar Ofisi Üyesi Yao Jingyuan, hükümetin çalışma raporuna göre, Çin'in gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) 2017'de önceki yıla göre yüzde 6,5 artacağını, bunun hükümetin istikrarlı ilerleme yönündeki kararlılığını gösterdiğini kaydetti.

Yao, şöyle konuştu:

"Başbakan Li'nin raporda ortaya koyduğu yüzde 6,5'lik büyüme hedefi, görece refah toplumu oluşturma hedefiyle de örtüşüyor. Son dönemde, yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 6,5 civarında korunuyor. Büyüme hedefi, somut olgulara dayanılarak belirlendi. Çin ekonomisinde büyük başarılar kazanılmasının yanında, eşi görülmemiş zorluk ve sınamalarla da karşılaşılıyor. En büyük zorluk ise dış ortamdaki belirsizliğin, geçmişe göre çok artmış olması. Çeşitli alanlardaki reformların derinleşmesi ise farklı tarafların çıkarlarıyla alakalı. Bu yılki başlıca görevlerden biri, arz yönlü yapısal reformların ilerletilmesi. Dolayısıyla, yapısal düzenlemelere daha çok önem verilmeli. Hükümet, kalkınma anlayışını inovasyon, koordinasyon, yeşil, dışa açıklık ve paylaşım yönlerine çeviriyor. Böylece, ekonominin temelde istikrarlı ilerlemesi, yeni ve yüksek bir seviyeye taşınması sağlanacak."

İstihdam hedeflerine büyük önem veriliyor

Hükümetin çalışma raporunda, 2017'de kent ve kasabalarda 11 milyon kişinin istihdam edilmesi, kayıtlı işsizlik oranının yüzde 4,5'in altında korunması hedefleri de koyuldu.

Renmin Üniversitesi Uluslararası Para Araştırmaları Enstitüsü Başkan Yardımcısı Xiang Songzuo, Çin'de istihdam piyasasındaki istikrarın korunması için yapısal sorunların çözülmesi gerektiği görüşünde... Xiang, bu konudaki görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

"Şu an Çin'de yeni artan işgücünde eksi yönde büyüme ya da azalma eğilimi görülüyor. İstihdam ve işsizliğe ilişkin yapısal sorunlar yaşanıyor. Başlıca üç sorun var: İlk olarak, bazı endüstriyel koşullar değişiyor. Mesela, Zhujiang nehri ve Yangtze nehri deltalarındaki birçok şirkette artık insanların yerini robotlar alıyor. İkinci olarak, her yıl yaklaşık 7-8 milyon üniversite mezunu, beklentilerinin yüksekliği nedeniyle uygun iş bulamıyor. Üçüncü olarak ise bazı 'zombi' şirketlerin iflası sonrasında işsiz kalanların temel yaşam güvencelerinin sağlanması ve yeniden istihdam edilmeleri gibi sorunların çözülmesi bekleniyor. Bana kalırsa, bu yıl istihdamda istikrar sağlanması için söz konusu yapısal meselelerin uygun şekilde çözüme bağlanması için tedbirler alınmalı."

Hükümetin çalışma raporunda istihdamla ilgili belirlenen hedefin, geçen yılın 1 milyon kişi üzerinde olduğunu dile getiren Xiang, bunun hükümetin istihdam konusuna daha büyük önem verdiğinin ve daha aktif istihdam politikaları uygulayacağının işareti olduğunu belirtti.

Xiang, ekonominin gidişatı ve istihdam kapasitesi açısından bu hedefe ulaşılmasının mümkün olduğu tahmininde de bulundu.

İthalat ve ihracatın kalitesi düzeltilecek

Dünyanın ikinci büyük ekonomisinin kalkınmasındaki üç ana unsuru, dış ticaret, yatırım ve tüketim oluşturuyor.

Hükümetin çalışma raporunda, dış ticaretin daha istikrarlı ve olumlu hâle getirileceğine, hedef olarak somut rakamlar verilmeyeceğine dikkat çekildi.

Çin Devlet Konseyi Danışmanlar Ofisi Üyesi Yao Jingyuan, bu gelişmenin, ithalat ve ihracatın kalitesinin düzeltilmesine daha büyük önem verileceği anlamına geldiğini söyledi. Yao, görüşlerini şöyle açıkladı:

"İthalat ve ihracatta 2015'te eksi yüzde 7, 2016'da da eksi yüzde 0,9 artış kaydedildi. Bu yıl ise artı yönde büyüme gerçekleşmesi bekleniyor. Dış ticarette birçok belirsizlik unsurlarıyla karşılaşılırken, ticarette korumacılık ve küreselleşmeden uzaklaşılması gibi sorunların Çin'e büyük etkiler getirdiğini de görmek lazım."

Son olarak, mal fiyatlarındaki istikrarın korunması da yıllık makro düzenlemeler arasındaki başlıca hedeflerden birini oluşturuyor. Hükümetin çalışma raporunda, bu yıl Tüketici Fiyat Endeksi'nin (CPI) yüzde 3 içinde korunacağı hedefi de yer alıyor. Uzmanlar, bunun gerçekçi bir hedef olduğu kanısında birleşiyor.