Bai Juyi şiirleri Türkçede

  2017-02-14 17:09:11  cri

772 senesinde doğmuş şair Bai Juyi, Çin'in en büyük şairlerinden biri. Şairin şiirlerinden seçkiler "Çiçek Olmayan Çiçek" adıyla Dergâh Yayınları tarafından basıldı.

Farklı eyaletlerde idari görevler de üstlenmiş Bai Juyi, klasik Çin şiirini oldukça sadeleştirmiş ve günlük hayat gözlemleri sunmuştur. Şiirleri, sadece kendi ülkesinde değil, geleneksel Çin kültüründen etkilenen Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde de büyük ilgi görmüştür. Bilhassa Japon edebiyatının gelişmesinde büyük etkileri olmuştur.

Bai Juyi, eski Çin şiirinde Yeni Yuefu akımının öncüsü olarak bilinir. Daha önce sadece seçkinler için olan bu şiir türünü, yapısını ve içeriğini fazla değiştirmeden yeni ele alıp sadeleştirmiştir. Bai Juyi'den sonra şiir, sıradan insanlar için daha anlaşılabilir hale gelmiştir.

Dergâh Yayınları'nın hazırladığı seçki, Engin Yurt tarafından Çince aslından Türkçeye çevrildi. Yayınevi, kitabın girişine düştüğü notta, bu çalışmanın Türkçede kısıtlı olan Çin şiiri çevirilerine katkı olmasını ümit ediyor.

Çevirmen Engin Yurt, kitabın önsözünde Türkçedeki diğer Çin şiirleri çevirilerini de not etmiş. Muhaddere Nabi Özerdim'in hazırladığı Çin Şiirleri, Talat S. Halman'ın hazırladığı Eski Uygarlıkların Şiirleri içinde Çin Şiiri bölümü, Eray Canberk'in Çağdaş Çin Şiiri Antolojisi, Ataol Behramoğlu ve Özdemir İnce'nin birlikte hazırladığı Dünya Şiir Antolojisi'nin ilk cildinde yer alan Çin Şiirleri, Ülkü Tamer'in çevirdiği Ezra Pound'un Çin şiirleri seçkisi Cathay, Erdem Kurtuldu'nun hazırlayıp çevirdiği Klasik Çin Şiirinden Seçmeler, gelecekteki çevirilere öncülük eden değerleri çabalar olarak zikredilmiş.

Türkçe çeviriye adını "Çiçek Olmayan Çiçek" Bai Juyi'nin en bilinen şiirlerinden biri.

Çiçek açmış ama bir çiçek değil puslu ama sis değil

Gece yarısında gelip yıldızların son ışıklarıyla gidiyor

Şu kısacık bahar düşlerine benziyor gelirken

Giderken gözden kaybolan sabah bulutlarına