��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-02 12:39:03    
Xinjiang'da ikinci ��l karayolu tamamland�

cri

    �in'in kuzeybat�s�nda yer alan Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi'ndeki ikinci asfalt ��l karayolu d�n (1 A�ustos) tamamland�.

    Ala'er kentini Hotan kentine ba�layan ve "�l� deniz" olarak adland�r�lan Taklamakan ��l�'nden ge�en karayolunun uzunlu�u 424 kilometreyi buluyor. Yakla��k 800 milyon yuana mal olan ve in�as�na Haziran 2005'te ba�lanan karayolunda �in'in ��l karayolu in�as� alan�ndaki bir�ok ileri teknolojisi kullan�ld�. Karayolunun 1 Ekim'de hizmete girmesi bekleniyor.

    S�z konusu karayolu, Tianshan Da�lar�'n�n iki taraf� aras�ndaki temaslar�n h�zland�r�lmas� ve Tianshan Da�lar�'n�n g�ney taraf�ndaki kaynak avantajlar�n�n ekonomik avantaja d�n��t�r�lmesi i�in b�y�k �nem ta��yor.

    Taklamakan ��l�'nden ge�en ilk ��l karayolu, Eyl�l 1995'te hizmete girdi. D�nyada hareketli ��lde in�a edilen en uzun karayolu olan bu yol 522 kilometre uzunlu�unda.