��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2003-12-22 10:31:20    
��N ULUSLARARASI RADYOSU

cri
      �in Uluslarars� Radyosunun tam ad�, �in Halk Cumhuriyeti Uluslararas� Radyosu. �ngilizce ad� China Radyo �nternational olan radyonun k�sat�lm�� ad� CRI.

      3 Aral�k 1941'de yay�n ba�layan �in Uluslararas� Radyosu, her g�n 43 dilde d�nyan�n 200'den fazla �lke ve b�lgesine yay�n yap�yor. CRI'nin halen d�nyan�n 29 �lke ve b�lgesinde temsilcilikleri bulunmaktad�r.