��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-01 22:11:33    
Afganistan'da 4 yarg�� �ld�r�ld�

cri

    Afganistan polisin bug�n (1 A�ustos) Kore Cumhuriyeti vatanda�lar�n�n ka��r�ld��� Gazni vilayetinde, 10 g�n �nce Taliban militanlar� taraf�ndan ka��r�lan d�rt Afgan yarg�c�n cesetlerini buldu�u bildirildi.

    Afganistan bas�n�nda yer alan haberlere g�re, Gazni vilayetinin bir k�y�nde bulunan yarg��lar�n cesetlerinde kur�un izleri bulunuyor.

    Taliban s�zc�s� taraf�ndan bug�n yap�lan a��klamada, yarg��lar�n Afganistan h�k�meti i�in �al��t�klar� nedeniyle �ld�r�ld��� belirtildi.