��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-01 22:08:19    
Ba�dat'ta yeni sald�r�: 15 �l�

cri

    Irak'�n ba�kenti Ba�dat'�n merkezinde bu sabah (1 A�ustos) bomba y�kl� ara�la d�zenlenen intihar sald�r�s�nda en az 15 ki�inin �ld��� ve 20 ki�inin yaraland��� bildirildi.

    Irakl� bir polis yetkilisi, sald�r�n�n Ba�dat'�n Karradah mahallesinde meydana geldi�ini s�yledi. Olay yerinde elektronik e�ya ve dondurma satan �ok say�da d�kkan bulundu�u, patlamada birka� bina ve otomobilin de ciddi hasar g�rd��� ��renildi.