��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-01 20:57:11    
Xinjiang'�n Turfan b�lgesinde yabani deve s�r�s� bulundu

cri

    �inli yaban� hayvanlar� koruma ekipleri, k�sa s�re �nce �lkenin kuzeybat�s�nda bulunan Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi'ne ba�l� Shanshan il�esinin g�neyindeki Gobi ��l�'nde 44 hayvandan olu�an yabani deve s�r�s�ne rastlad�.

    2002 y�l�nda Uluslararas� Do�a ve Do�al Kaynaklar� Koruma Birli�i taraf�ndan yay�mlanan Nesli T�kenme Tehlikesiyle Kar�� Kar��ya Bulunan Biyolojik T�rler K�rm�z� Kitab�'na dahil edilen yabani develerin say�s�, pandalardan da az. D�nya genelinde bug�n yakla��k 800 yabani deve ya�ad���, bunun yar�s�n�n Xinjiang'da oldu�u bildirildi.