��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-01 20:56:05    
�in hava birli�i Rusya'ya gitti

cri

    Shanghai ��birli�i �rg�t� (S��) �yeleri aras�nda ger�ekle�tirilecek "Bar�� Misyonu-2007" kod adl� ter�rle m�cadele ortak tatbikat�na kat�lacak �in hava muharebe birli�i, bu sabah (1 A�ustos) Rusya'n�n Chelyabinsk kentindeki tatbikat alan�na gitti.

    �in hava muharebe birli�inin 12 u�a��n�n �� grup halinde �lkenin kuzeybat�s�ndaki Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi'nden kalkt�ktan sonra ���nc� bir �lkenin hava sahas�ndan ge�meden do�rudan Rusya'daki tatbikat alan�na gitti�i ��renildi.

    Bunun yan� s�ra, tatbikatta yer alacak �inli personel ve donan�mlar�n havadan ta��nmas� �al��malar�na da d�n ba�land�.

    "Bar�� Misyonu-2007" ortak tatbikat�, 8-17 A�ustos g�nleri aras�nda ger�ekle�tirilecek.