��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-08-01 20:54:45    
Hamas: Moskova'ya davet edildik

cri

    Filistin �slami Direni� Hareketi-Hamas'�n bir heyetinin Rusya h�k�metinin daveti �zerine Moskova'ya gidece�i ileri s�r�ld�.

    Hamas liderlerinden, Yasama Meclisi �yesi Halil El Haya bug�n (1 A�ustos) yapt��� a��klamada, Rusya h�k�metinden resmi davet ald�klar�n� ve Suriye'de s�rg�nde bulunan Hamas siyasi b�rosu lideri Halid Me�al ba�kanl���ndaki heyetin birka� g�n i�inde Moskova'ya gidece�ini duyurdu.

    Ancak bu haber, Rusya D��i�leri Bakanl��� taraf�ndan hen�z do�rulanmad�.

    �te yandan, Rusya Devlet Ba�kan� Vladimir Putin, �lkesini ziyaret eden Filistin Ulusal Yetki Organ� Ba�kan� Mahmud Abbas'la g�r���rken, kendisini Filistin'in yasal lideri olarak tan�d�klar�n� s�yledi.