��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-06-29 12:45:06    
Hu Jintao, Hong Kong'a gitti

cri

    �in Cumhurba�kan� Hu Jintao, Hong Kong'un ana vatana geri d�nmesinin 10. y�ld�n�m� dolay�s�yla d�zenlenecek kutlama toplant�s�na ve Hong Kong �zel �dari B�lgesi ���nc� d�nem h�k�metinin g�reve ba�lama t�renine kat�lmak �zere bug�n (29 Haziran) Hong Kong'a gitti.

    Hong Kong'un ana vatana d�nmesinin 10. y�ld�n�m�, 1 Temmuz Pazar g�n� kutlanacak. Bundan 10 y�l �nce, �in h�k�meti Hong Kong �zerinde yeniden egemenlik kullanmaya ba�lam�� ve �in'in Hong Kong �zel �dari B�lgesi kurulmu�tu.

    Hu Jintao, Hong Kong'da toplumun b�t�n kesimleriyle geni� temaslarda bulunacak.