��N ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

�ince ��reniyoruz

�in'de az�nl�k milliyetler

T�rklerin g�z�yle �in

Spor

Bilim ve Sa�l�k
(GMT+08:00) 2007-04-18 10:35:21    
T�rk�e B�l�m�

cri
    �IN ULUSLARARASI RADYOSU T�RK�E B�L�M� 21 Ekim 1957'de yay�n yapmaya ba�lad�. T�RK�E B�L�M� T�rkiye Cumhuriyeti'ndeki dinleyiciler,kom�u �lkeleri ve orta Asya b�lgesinde T�rk�e konu�anlara yay�n yap�yor. Her g�n birer saat s�ren ve 4 kez tekrarlanan yay�nlar�m�z ilki Beijing saatiyle 22:00'de veriliyor.

    Yay�nlar�m�zda, 15 dakikal�k haber b�lteni ve on dakikal�k haber yorumdan sonra Pazartesi g�nleri "K�lt�r D�nyas�ndan", "�in Mutfa��" ve "�ince ��reniyoruz"; Sal� g�nleri "Ekonomi ya�am�", "Spor D�nyas�", "�yk�lerle 5 Dakika", "Dinleyici Postas�" ve "�ince ��reniyoruz"; �ar�amba g�nleri "D�n� ve Bug�n� ile Xinjiang", "Kad�n Kad�na", "Bilim ve Sa�l�k" ve "�ince ��reniyoruz"; Per�embe g�nleri "Toplumsal Ya�am", "Bir Yabanc� G�z�yle �in", "Bir �inli G�z�yle D�nya", "�in'deki D�nya Miraslar�" ve "�ince ��reniyoruz"; Cuma g�nleri "�in'de Yolculuk", "Beijing'i Tan�yal�m", "�in'deki Az�nl�k Milliyetler", "Dinleyici Postas�" ve "�ince ��reniyoruz"; Cumartesi g�nleri "D�n� ve Bug�n� ile Xinjiang", "Spor D�nyas�", "Bilim ve Sa�l�k", "�in Mutfa��" ve "�in M�zi�inden Esintiler"; Pazar g�nleri "Toplumsal Ya�am", "Bir Yabanc� G�z�yle �in", "Bir �inli G�z�yle D�nya", "Beijing'i Tan�yal�m", "�in'deki D�nya Miraslar�" ve "M�zik K�pr�s�" �zel programlar� izlenir. �zel durumlarda program�m�zda de�i�iklikler olabilir.

    Yay�nlar�m�z hakk�nda fikir, ele�tiri, �neri ve isteklerinizi bize yazarsan�z mutlu oluruz. Mektuplar�n�z� bekliyoruz.

    Sayg�lar�m�zla

�in Uluslararas� Radyosu T�rk�e B�l�m�

China Radyo �nternational P.O. Box 4216 CRI � 20, Beijing China 100040

E-mail : tur@cri.com.cntur_tur@hotmail.comturkey@chinabroadcast.cn