ÇİN ULUSLARARASI RADYOSU
China Radio International
Çin Haberleri
Türkiye Haberleri
Dış Haberler

Çince Öğreniyoruz

Çin'de azınlık milliyetler

Türklerin gözüyle Çin

Spor

Bilim ve Sağlık
(GMT+08:00) 2004-11-08 22:09:14    
Her köyde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir

cri

    Şehirlerde bilgileşme ve dijitalleşme bahsedilirken, Çin'in orta ve batı bölgesinde bazı kırsal bölgelerdeki sakinler gazyağıyla ışıklandırılıyordu. Radyo dinlemek ve televizyon izlemek Bin Bir Gece gibiydi. Ancak bu durum hızla değiştiriliyor. Sevgili dinleyiciler. Çok dağlı olan Çin'de bölgesel ekenomi gelişmesi de dengeli değil. Çin'de eform ve dışa açılma politikasının daha erken hayata geçirildiği güney sahil bölgelerinde gayri safi milli hasılaların kişi başına düşen değeri, dünyadaki orta halli gelişmiş ülkelere yaklaştı. Ancak orta ve batı kesimlerinin bazı iç bölgelerindeki köylerde doğal koşulların kötü, trafiğin gelişmemiş ve bilgiler konusunda kapalı olmasından dolayı, buralarda yaşayanlar yiyecek ve giyecek sorununu yeni çözüme bağladılar. Bu bölgelerin gelişimini hızlandırmak için Çin hükümeti altyapı tesisleri yapılanmasını artırmanın yanı sıra 1998'de ülkedeki elektrik kullanılabilen idari köylerde "Her köyde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir" projesi ortaya koydu. Bu projenin uygulanması, sözkonusu bölgeler ile bölge ötesi yerler arasında bilgi teatisi ve ekonomik gelişmeyi hızlandırmayı amaçlıyor. Proje hayata geçirme görevini Çin Devlet Radyo, Film ve Televizyon Genel Müdürlüğü üstleniyor. Çin Devlet Radyo, Film ve Televizyon Genel Müdürü Xu Guangchun konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

    " 'Her köyde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir' projesi, ağırlıklı olarak batı ve orta bölgelerimizdeki köylü kitlelerinin radyo dinlememe ve televizyon seyretmeme sorununu çözmeyi amaçlıyor. Bu, radyo ve televizyon yayınları alanında mevcut kent ile köy arasında ve bölgeler arasında farklılığı giderecek. Bununla birlikte kırsal bölgelerdeki kapalı ve geri kalmış durumu değişitiriyor, birçok köylünün bilgiler elde ederek politika anlamasını, bilim bigileri kavrammasını ve yoksulluktan zenginleştirmesini sağlıyor."

    Projenin hayata geçirildiği 6 yıldan beri, göze çarpan sonuçlar elde edildi. 2003 yılının sonuna dek çeşitli kademelerdeki hükümetler bu projenin uygulamalarına 1,8 milyar yuan (225 milyon Amerikan doları) yatırım yaptılar. 100 milyona yakın köyde radyo dinlenmesini ve televizyon izlenmesini sağladı.

    Güney Çin sınırında bulunan Guangxi Zhuang Milliyeti Özerk bölgesi, azınlık milliyetlerin toplu halde yaşadıkları eyaletlerden biridir. Bölgede çok dağ bulunması ve farklı azınlık milliyetlerin yaşadıkları yerlerin dağılım olmasından dolayı, burasının kırsal bölgelerinde radyo ve televizyon tesisleri geri kalmış durumdaydı. "Her köyde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir" projesinin uygulanmasından beri sözkonusu durum değişmiş oldu. Özerk bölgenin projenin uygulanmasıyla ilgili görevli bayan Liu Xin şu bilgileri verdi:

    "Projenin ülke çapında uygulandığı 1998 yılından 2002 yılının sonuna geçen dönemde özerk bölgede elektrik kullanılabilen idari köylerde "her köyde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir" projesi hayata geçirilmiş durumda. Özerk bölge hükümeti, projeye 130 milyon yuan (16.2 milyon $) yatırdı, 10 binden fazla yer yüzeyi uydu alıca kuruldu ve 4 milyon köylünün radyo dinleme ve televizyon izlemedeki zorlukları giderdi."

    İstatistiklere göre, şu an Çin'in orta ve batı bölgelerinde 80 milyon nüfus, dağlık ve çobanlık bölgelerde dağınık şeklinde yaşamasından dolayı radyo dinlemez ve televizyon izleyemez. Çin hükümeti, 2005 yılının sonuna dek elektrik yeni kullanan idari köyler ve 50 ailenin üstünün bulunduğu elektrik kullanmış olan doğal köylerde "her köyde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir" projesinin hayata geçirilmesini sağlamak hedefini saptadı. O zaman kırsal bölgelerdeki radyo dinleyemeyen ve televizyon izleyemeyen nüfus büyük ölçüde azalacak.

    Çin'de ilgili birimlerin gözetmelerine göre, projenin uygulanmasından öncesinin ve sonrası ile karşılaşmaların sonucu, radyo ve televizyonun yaygınlaşmasının yerel köylülerin ekonomik gelirinin artışı için göze çarpan ilerletme rölünü oynadığını gösteriyor. Çin Devlet Kalkınma ve Reform Komitesi başkan yardımcısı Li Shenglin "her köyde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir" projesinin Çin'de iç talebini çekmek için çok yararlı olduğu görüşünü savunarak şunları söyledi:

    " 'Her köyde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir' projesinin uygulanması, kırsal bölgelerde yaşayanların kültür yaşamının zenginleşmesi, bilimsel ve kültürel bilgilerin yaygınlaşması, halk kitlelerinin vasıflarının yükselmesine yararlı olduğu gibi, yoksulluk bölgelerdeki ekonomik gelişme ve sosyal ilerlemenin hızlanmasına faydalı olur. On bin aileye derinleştirebilen radyo ve televizyon, köylülerin demokrasi ve yasalar konusunda eğitim görebilmesi, çağa uygun olmayan eski adetler giderek yeni anlayışı kabul etmelerini sağlayabilir. Bununla birlikte kırsal bölgelerdeki tüketim piyasasının canlandırmasına da yararlı olacaktır."

    Çin Kalkınma ve Reformu Komitesi'nin tahminlerine göre, "her köyde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir" projesinin hayata geçirilmesi, radyo ve televizyon ile ilgili nakletme, kapsama ve alma tesisleri konusundaki tüketim arz ve talebini büyük ölçüde artırmanın yanı sıra, elektronik bileşim gibi ilgili sektörlerin gelişmesini ilerletecek. Şu an Çin'in şehirlerindeki ailelerde renkli televizyon izleme artık yaygınlaştırılmış oldu. Ancak kırsal bölgelerde siyah-beyaz televizyon oranı yüzde 70'e ulaştı. Çin'de köylülerin gelirini artırmak için önlemler alındıkça "Her köylde radyo dinlenebilir, televizyon izlenebilir" projesi, köylerde renkli televizyon gibi elektronik ürünlerinin talebinde gösterilecek hızlı artışı daha da ilerletecek. Bu milli ekonomi büyümesini olumlu etkileyecek.