Ticaret Bakanlığı: Çin’in dışa açılmasında tarihsel başarılar kazanıldı

2022-05-12 15:50:12

Çin’de son 10 yılda dışa açılmada bir dizi tarihsel başarılar elde edildi.

Ticaret Bakanlığı, bugün ÇKP Tanıtma Departmanı tarafından düzenlenen “Çin’in son 10 yılı” temalı basın toplantısında ülkenin dışa açılma sürecinde elde edilen sonuçları açıkladı.

Çin’in mal ve hizmet ticareti hacmi 2012’de 4,4 trilyon ABD doları iken, 2021’de 6,9 trilyon ABD dolarına yükseldi. Bu miktar üst üste iki yıldır dünyanın birinci sırasında yer aldı. Yatırım alanında ise 2017 yılından beri Çin’in çektiği yabancı sermaye üst üste dört yıldır dünyanın ikinci sırasında bulunurken, Çin’in dış yatırımları ise, dünyanın ilk üç sırasında yer aldı. Kuşak ve Yol çerçevesindeki ekonomik ve ticari işbirliği, yüksek nitelikli olarak ilerletiliyor.

Sistem açısından 2013’te Çin, serbest ticaret pilot bölgesinde yabancı yatırım için negatif liste çıkardı. Listede 190 sınırlama önlemi bulunuyordu, bugün ise sınırlamaların sayısı 27’ye indirildi. 2020’de yeni bir Yabancı Yatırım Yasası yürürlüğe girdi.

2013’te Shanghai’da ilk serbest ticaret pilot bölgesi kuruldu. Bugüne kadar ülkede 21 serbest ticaret pilot bölgesi tesis edildi.

Ayrıca Çin’in yabancı ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının sayısı geçen 10 yılda 10’dan 19’a çıktı. Çin ile serbest ticaret ortakları arasındaki ticaret hacminin Çin’in toplam ticaret hacmindeki oranı yüzde 17’den yüzde 35’e yükseldi. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın (RCEP) yürürlüğe girmesiyle, dünyada en çok nüfusu kapsayan ve en geniş ticaret ölçeğine sahip serbest ticaret bölgesi kurulmuş oldu.