Yorum: Yeni ekonomi modelleri Çin'in kalkınmasına yeni fırsatlar getiriyor

2020-10-04 15:48:09

Yorum: Yeni ekonomi modelleri Çin'in kalkınmasına yeni fırsatlar getiriyor

Liu Dong-CRI Haber Merkezi

Çin İnternet Ağı Enformasyon Merkezi (CNNIC) tarafından yayımlanan son rapora göre, haziran ayı sonu itibarıyla ülke genelindeki faal 5G baz istasyonlarının sayısı 400 bini aştı. Bu sayının, yıl sonuna kadar 600 bini geçmesi bekleniyor. 5G baz istasyonlarının sayısındaki artış, Çin'deki yeni tip altyapıların inşasının hızlandığının da bir yansıması niteliğinde.

Bilim ve teknolojilere dayalı yeni tip altyapı tesisleri, telekomünikasyon, elektrik, ulaşım ile dijital alanları kapsıyor. Altyapı inşasının geliştirilmesi, enformasyon çağında Çin ekonomisinin büyümesine uygun bir zemin hazırlayacağı gibi, uzun vadede daha fazla endüstrinin dijitalleşmesini, yapay zekânın sanayiye katkısının artırılmasını ve farklı endüstrilerde entegrasyon ve inovasyonun hayata geçmesini sağlayacak. Böylece, Çin ekonomisinin yüksek nitelikli kalkınmasını ilerletecek daha fazla faktör yaratılacak.

Bir yandan, Çin ekonomisinin gidişatında olumlu eğilimler görülürken, diğer yandan ise ekonomide yapısal, kurumsal ve döngüsel sorunlarla karşılaşılıyor. Bununla birlikte, COVID-19 pandemisinin sürmesi nedeniyle dış ortamda büyük bir karmaşıklık yaşanıyor. Ticarette korumacı tedbirler ve tek taraflılık baş gösteriyor; küresel ekonomi geriliyor; küresel endüstri ve tedarik zincirleri ekonomi dışı unsurlar nedeniyle büyük baskı yaşıyor... Çin ekonomisi için ise yeni büyüme noktaları ve itici güçler aranması, öncelikli görev ve kalkınmanın kritik unsurları olarak görülüyor.

Dijital ekonominin temsil ettiği yeni ekonomi modelleri, salgın sırasında güçlü bir direnç ve dinamizm ortaya koydu. İnternet gibi dijital teknolojiler aracılığıyla, çeşitli online sektörler hızla büyüyor. Farklı alanların telekomünikasyon altyapısına ihtiyacı sürekli artarken, dijital teknolojiyle entegrasyonu daha da derinleşiyor. Bu eğilimin salgın sonrası dönemde de devam edeceği, Çin'in kapsamlı bir dijital ekonomi çağına girişini hızlandıracağı ve ekonomik kalkınma için yeni fırsatlar yaratacağı öngörülüyor.

Yeni ekonomi modellerinin gelişimi, yatırımlar için de büyük fırsatlar getirecek. Diğer yandan, yeni ekonomi modellerinin gelişmesi, daha fazla yeni endüstri ve ticaret modelinin doğmasını teşvik edecek.

2020 yılı sonu itibarıyla Çin'de 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi de bitiyor. Önümüzdeki 5 yılda Çin, yeni bir kalkınma dönemine girecek. Bununla birlikte, ülke ekonomisinin yüksek nitelikli büyüme hedefine ulaşması bekleniyor. Dijital eknominin temsil ettiği yeni ekonomi modellerinin geliştirilmesi, yeni bir döneme yelken açacak Çin ekonomisi için sanayi zincirlerinin seviyesinin yükselmesine ve büyümenin güçlendirilmesine hiç şüphesiz yardımcı olacak. Aynı zamanda, yeni modeller sayesinde, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin düzeltilmesine, karanlık bir süreç yaşayan küresel ekonominin aydınlığa kavuşmasına katkı sağlanacak.

系统管理员