Yorum: Çin gücü, çok taraflılığa güçlü bir destek

2020-09-23 20:11:19

Yorum: Çin gücü, çok taraflılığa güçlü bir destek

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun dünkü oturumunda konuşan Çin lideri Xi Jinping, Çin'in uluslararası toplumla el ele vererek yeni koronavirüs dahil küresel meselelerle başa çıkmadaki kararlılığını yineledi.

Xi Jinping, yaptığı konuşmada, dünyanın salgını önleme ve kontrol etme çalışmasıyla ilgili olarak, halk ve hayatın üstünlüğünde ısrar etmek, dayanışma içinde birlikte çaba harcamak, kapsamlı ve rutin tedbirleri saptayıp hayata geçirmek, gelişmekte olan ülkelere, özellikle Afrika ülkelerine özen göstermek dahil 4 öneri ortaya koydu.

Çin'in salgınla mücadelede biriktirdiği deneyimleri ortaya koyan öneriler, uluslararası toplumun salgınla mücadele işbirliği için rehber rolü oynayabilir.

Xi, ekonomik küreselleşmenin bir gerçek ve tarihi eğilim olduğunu, insanlığın yenilik yaparak ekolojik medeniyet ve ortak vatanımız olan dünyayı daha güzel şekilde inşa etmesi, küresel yönetişim sisteminin reformla optimize edilmesi gerektiğini belirtti.

Xi'nin konuşması, Covid-19 salgınının ortaya çıkmasından sonra az sayıdaki ülkede görülen tecritçilik, tek taraflılık ve korumacılık yaklaşımlarının zararlarını eleştirdi, çok taraflılığa yönelik kararlı desteği ifade etti.

Xi, Çin'in BM'nin merkezi rol oynamasını desteklemek için aldığı kararı açıkladı. Çin, BM'nin Covid-19'a insani müdahale planına 50 milyon ABD Doları sermaye daha sağlayacak. 50 milyon dolar tutarında 3. Faz Çin-BM Gıda Programı Güney-Güney İşbirliği Fonu oluşturulacak.

Xi'nin konuşması ve Çin adına yaptığı taahhüt, uluslararası toplumun çok taraflılığı korumasına Çin gücü kazandırdı.

Özbekistan Dünya Diller Üniversitesi'nden Profesör Tursunali Kuzyev, Xi Jinping'in çok taraflılığı vurgulayan konuşmasının dünyanın gelişmesine yön verdiğini ve mevcut uluslararası koşullarda büyük önem taşıdığını belirtti.

Çok taraflılığı destekleyip uygulayan Çin, dünya barışının inşacısı, küresel kalkınmanın katkı sağlayıcısı ve uluslararası düzenin koruyucusu rolünü oynamaya ve dünyanın salgınla ve diğer meselelerle mücadele etmesine Çin çözümleri sağlamaya devam edecektir.

系统管理员