Yorum: Dünya, yoksullukla mücadelede neden Çin'in deneyimlerinden faydalanmalı?

  2020-10-17 15:20:15  cri

Bugün Uluslararası Yoksulluğu Ortadan Kaldırma Günü ve Çin Ulusal Yoksullukla Mücadele Günü kutlanıyor.

Dünya Bankası'nın günde 1,9 dolardan az parayla yaşamak olarak tanımladığı yoksulluk standartına göre, Çin dışa açılma politikasını uygulamaya başladığından beri dünyanın yoksul nüfusunun yüzde 70'ini teşkil eden 800 milyondan fazla Çinliyi yoksulluktan kurtardı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) 18. Ulusal Kongresi'nden itibaren Çin'de yoksullukla mücadele çabaları sürekli artırılıyor. 2012 yılından 2019 yılına kadar, Çin'de yoksulluk oranı yüzde 10,2'den yüzde 0,6'ya düştü. Bu yıl ise Çin'de aşırı yoksul nüfusun tamamen yoksulluktan kurtarılması bekleniyor. Böylece Çin, Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde belirlenen yoksulluğu ortadan kaldırma hedefine 10 yıl daha erken ulaşarak, küresel yoksullukla mücadele çalışmalarına büyük katkı sağlamış olacak.

Halihazırda yoksulluğu ortadan kaldırma, küresel bir sınama konumunda. Çin, kendi sınırları içindeki yoksulluğu gidermenin yanı sıra, gelişmekte olan ülkelere de bu konuda yardım ediyor, buna paralel olarak Güney-Güney İşbirliği'ne aktif olarak katılıyor.

Aynı zamanda, Çin'in öncülüğünde BRICS Yeni Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası kuruldu. Farklı ülkelerle Kuşak ve Yol inisiyatifini ortaklaşa inşa eden Çin, bu çabalarıyla gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun azaltılmasına elverişli bir ortam oluşturmaya ve bu ülkelerin küresel endüstri ve tedarik zincirlerine dahil edilmesini sağlamaya çalışıyor.

Dünya Bankası'nın Haziran 2019 tarihli raporunda, Kuşak ve Yol inisiyatifinin kapsamlı şekilde uygulanması halinde 32 milyon kişinin günde 3,2 dolardan az gelirle yaşama durumundan kurtarılacağı, küresel ticaretin yüzde 6,2 artacağı, Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerin ticaretinin yüzde 9,7 büyüyeceği ve küresel gelirin yüzde 2,9 artacağı açıklandı.

"Kalkınma, refaha açılan kapının anahtarıdır". Önümüzde günlerde Çin, kalkınma anahtarını elinde tutmaya devam ederek, küresel ekonomiyi canlandırmakla beraber uluslararası yoksullukla mücadelede yeni işbirliği kanalları açacak ve dünya genelinde yoksulluğun giderilmesine katkıda bulunmaya devam edecektir.