Çin'de dijital ekonomideki büyüme yeni meslekler yarattı

  2020-07-21 15:57:26  cri

Çin'de dijital ekonomi son yıllarda sürekli büyürken, beraberinde de birçok iş fırsatı getirdi.

Çin'in resmî makamları tarafından kısa süre önce, ülkedeki dokuz yeni meslek açıklandı. Dokuz mesleğin dördü dijital ekonomiyle sıkı sıkıya bağlantılı. Bu meslekler arasında "blockchain mühendisliği", "online pazarlamacılık", "bilgi güvenliği testi personeli" ve "online öğrenim hizmeti personeli" yer alıyor. Bunlar arasında en popüler meslek ise, online pazarlamacılık kategorisinde bulunan "canlı yayın platformları satış temsilcileri". Alışveriş sitelerinde yaptıkları canlı yayınlarla ürün satan internet fenomenleri, bundan sonra resmî bir meslek olarak kabul edilecek.

Söz konusu gelişmeler, yeni istihdam alanlarının açılmasına yardımcı olacağı gibi, Çin'de dijital ekonomiye yeni büyüme noktaları sunacak.

Dijital ekonomi GSYH'nin yüzde 36,2'sini oluşturuyor

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi (CAICT) tarafından yayımlanan ve Çin'de dijital ekonominin gelişiminin anlatıldığı bir belgede, dijital ekonominin geçen yıl, önceki yıla göre 35,8 trilyon yuan (yaklaşık 5,1 trilyon dolar) büyüdüğü ve dijital ekonominin ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 36,2'sini oluşturduğu bildirildi.

Belgede, dijital ekonominin geçen yıl GSYİH'nin artışına katkı oranının yüzde 67,7'ye ulaştığı ve dijital sanayinin Çin ekonomisinin lokomotifi hâline geldiği de belirtildi.

Dijital ekonomi gelişiminde hizmet sektörü öncü rol oynuyor. Özellikle e-ticaret ve paylaşım ekonomisi gibi hizmet sektörlerinin hızla dijitalleşmesi, dijital ekonominin büyümesine büyük katkıda bulunuyor. Örneğin, Çin'de geçen sene online mal ticaretinde gerçekleştirilen perakende satış hacmi 8,5 trilyon yuanla (1 trilyon 214 milyon ) bir önceki yıla göre yüzde 19,5 arttı.

Çin'de dijital ekonomi sadece hizmet sektörüyle değil, imalat, tarım, ulaşım, eğitim ve sağlık başta olmak üzere bütün sektörlerle iç içe geçiyor.

Piyasa potansiyeli dijital ekonomiye büyük destek sağlıyor

Ülkedeki internet kullanıcılarının sayısı, Mart ayında yapılan belirlemede 904 milyon olarak saptandı.

Çin Halk Bankası tarafından yayımlanan rapora göre, ülkedeki e-ticaret hacmi geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 25,13 artarak 347,11 trilyon yuana (49,6 trilyon dolar) ulaştı. Çin piyasasındaki büyük potansiyel, dijital ekonominin gelişimine sağlam bir destek veriyor.

Dijital teknolojiye dayalı sektörler, dijital ekonomiye itici güç katıyor

Öte yandan 5G, büyük veri, bulut bilişimi ve blockchain gibi dijital teknolojiye dayalı sektörler, Çin'de dijital ekonominin gelişimine geniş bir platform sunuyor. Çin'de geçen yıl bu sektörlerden edinilen katma değer, 2018 yılına göre yüzde 11,1 artarak 7,1 trilyon yuanı (1 trilyon dolar) buldu.

Çin'de sanayi, ulaşım ve sağlık sektörlerinde 5G teknolojisinin kullanıldığı 400'den fazla proje hayata geçirildi.

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi (CAICT) tarafından açıklanan rapora göre, 2020-2025 yılları arasında 5G'nin, Çin'de dijital ekonomiye 15,2 trilyon yuanlık (2,2 trilyon dolar) katkı sağlaması bekleniyor.

Çin'in COVID-19 salgınıyla mücadelesinde de dijital teknoloji, dijital endüstri ve dijital hizmet önemli bir rol oynadı. Dijital ekonominin hızla gelişmesi salgının olumsuz etkilerini büyük ölçüde azalttı.