Çin'in dışa açılmasında büyük hamle

  2020-06-29 15:55:27  cri

Çin Devlet Konseyi tarafından 8 Haziran'da düzenlenen basın toplantısında, Hainan Serbest Ticaret Limanı inşasıyla ilgili genel plan açıklandı. Bu adım dünyaya net bir sinyal verdi: COVID-19 salgını nedeniyle küresel ekonominin gerilediği, küreselleşmeden uzaklaşma eğilimi ile ticari korumacılığın yükseldiği bu günlerde, Çin yüksek nitelikli dışa açılmayı genişletmeye, çok taraflılığa destek vermeye ve ekonominin küreselleşmesini ilerletmeye devam ediyor.

Hainan Serbest Ticaret Limanı inşası uluslararası kurallarla kenetlenecek

Hainan Serbest Ticaret Limanı inşasının Çin'in dışa açılması için ne gibi bir önem taşıdığını anlamak için dünyadaki bazı uluslararası serbest ticaret limanlarını hatırlayalım: Dubai, Singapur ve Hong Kong...

Hainan Serbest Ticaret Limanı inşası sürecinde, adı geçen serbest ticaret limanlarından deneyimler edinilerek uluslararası kurallarla entegrasyon gerçekleştirilecek.

2018 yılında Hainan Adası'nın tamamında yüksek standartlı ve yüksek kaliteli bir serbest ticaret pilot bölgesi inşası başlatılmıştı. Çin hükümeti, aradan geçen iki yılda dünya genelindeki yatırımcıları Hainan'a yatırım yapma konusunda teşvik çalışmalarına başladı, yabancı sermaye çekmek için yürütülen çalışmaları ciddiyetle yürüttü, yabancı personeli davet etmeyi amaçlayan projelere öncelik verdi ve Serbest Ticaret Limanı'yla ilgili çeşitli politikaların hayata geçirilmesi için sağlam bir temel oluşturdu.

Edinlen bilgiye göre, ilgili kuruluşlar, Hainan Serbest Ticaret Limanı inşasında inovasyon sistemi arayışı temelinde, Çin'in sınır ötesi hizmet ticaretiyle ilgili ilk negatif listeyi yıl içinde saptayacak.

Öte yandan, ilgili politika doğrultusunda Hainan'da yeni sınır ötesi finansman sağlama mekanizması oluşturulacak, böylece Hainanlıların bireysel döviz kullanım haklarının genişletilmesi sağlanacak.

Hainan Serbest Ticaret Limanı ne kadar serbest olacak?

Çin Devlet Konseyi tarafından açıklanan Hainan Serbest Ticaret Limanı inşasıyla ilgili genel plana göre, Hainan Serbest Ticaret Limanı inşasının tamamlanmasından sonra, bölgede ticaret, yatırım, sınır ötesi sermaye akışı, personel giriş-çıkışı, taşımacılık, verilerin güvenli ve düzenli şekilde nakliyesi olmak üzere altı alanda kolaylık gerçekleştirilecek. Mal ticaretine yönelik "sıfır tarife" düzenlemesi yapılacak. Hizmet ticaretinde de hem piyasaya giriş izni, hem çalışma izni verilmesi kolaylığı sağlanacak. Ayrıca, yatırım alanında da zorunlu kriterler ve yasakların belirlenmediği durumlarda yatırımlara kolaylık yaratılacak.

Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda, Çin sermayeli veya yabancı sermayeli ya da kamu nitelikli veya özel nitelikli bütün işletmelere eşit muamele gösterilecek.

Hainan Serbest Ticaret Limanı inşası iki aşamalı olarak tamamlanacak

Liman inşasının iki aşamalı olarak tamamlanması öngörülüyor. İlk aşamada 2025 yılına kadar ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılması hedefine ulaşılması için dışa açılma süreci düzenli olarak ilerletilecek.

İkinci aşama kapsamında ise, açılma prosedürü ve ilgili düzenlemeler 2035 yılına kadar daha da iyileştirilecek.Ticaret, yatırım, sınır ötesi sermaye akışı, personel giriş-çıkışı, taşımacılık, verilerin güvenli ve düzenli şekilde nakliyesi olmak üzere altı alanda tamamen serbestlik ve kolaylık gerçekleştirilecek. Böylece yüksek seviyeli bir serbest ticaret limanının inşası tamamlanmış olacak.

Hainan Serbest Ticaret Limanı bölgesel ve küresel ekonomiye güç katacak

Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın, gelecekte bölgedeki diğer serbest ticaret limanlarıyla avantajlarını birleştirerek ortaklaşa gelişmesi, böylece bölgesel ve küresel ekonomiye güç katması bekleniyor.

Hainan eyaleti tarafından yapılan istatistiklere göre, Hainan'ın ASEAN ülkeleri ile Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerle bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat hızla artarak, eyaletin toplam ithalat ve ihracatının yüzde 81,2'sini oluşturdu.

Salgının dünya ekonomisinde büyük baskılar yaratmasına rağmen, Çin dışa açılan kapısını kapatmak yerine daha da açacak. Hainan Serbest Ticaret Limanı inşasıyla Çin, tüm dünyaya ticaret serbestisini ve kolaylığını ilerletme ve küresel işbirliğini güçlendirme kararlılığını gösteriyor.

Hainan Serbest Ticaret Limanı Hong Kong'un yerini almayacak

Hong Kong, dünyanın önemli bir finans, nakliye ve ticaret merkezi olarak, dünyadaki en serbest ekonomi ve en büyük rekabet gücüne sahip bölgelerden biri olarak kabul ediliyor.

Hainan ise, kendi kaynakları ve avantajlarıyla, kendine özgü bir gelişim modeli oluşturmayı hedefliyor. Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın inşasında ticaret ve yatırımların serbestleşmesine ve kolaylaşmasına öncelik verilirken, turizm, modern hizmet ile yüksek ve yeni teknoloji sektörlerine yoğunlaşılacak. Bu bakımdan Hainan Serbest Ticaret Limanı ve Hong Kong, yoğunlaştıkları sektör ve gelişme hedefleri konusunda birbirinden ayrılıyor. İki serbest ticaret limanı birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı olacak. Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın inşası, Hong Kong'un uluslararası konumunu etkilemeyecek. Ayrıca, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın inşa sürecinde Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez Bölgesi ile eşgüdümlü bir şekilde işbirliği yapması da planlanıyor.