Hainan'da ulusal spor turizmi pilot bölgesi oluşturulacak

  2020-04-23 18:09:50  cri

Çin'in ünlü turistik bölgelerinden biri olan Hainan eyaletinin yerel hükümeti, kısa süre önce 2020-2025 döneminde bölgede spor odaklı ulusal turizm pilot bölgesini oluşturmayı öngören bir plan yayımladı.

Spor turizmi piyasasının güçlendirilip bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin borsaya girmesinin teşvik edileceği planın, Hainan'da serbest ticaret pilot bölgesi ve serbest ticaret limanının inşasına güç katacağı savunuluyor.

Adı geçen planda, Hainan'da spor turizminin gelişmesini hızlandırmak için özel bir fonun oluşturulması, Hainan Spor Endüstrisi Grubu'nun kurulması, spor turizmine ilişkin yatırım ve finans platformlarının tesis edilmesi gibi bir dizi tedbir alınacağına vurgu yapıldı.

Çin'de spor endüstrisi uzmanı ve Lanxiong (Tembel Ayı) Spor Şirketi Genel Yöneticisi Li Shuangfu, adı geçen planın Çin'in spor turizmini geliştirme kararlılığını yansıttığını, ilgili şirketlerin bu plandan büyük beklenti içinde olduklarını belirtti.

Li Shuangfu, "Yabancı ülkelerde spor turizmi olgunlaşmış durumda. Çünkü yabancı ülkelerde profesyonel spor müsabakaları uzun bir geçmişe sahip. Onlarda turizm etkinliklerinin dörtte birini spor endüstrisi yönlendiriyor. Ancak ülkemizde spor endüstrisinin inşası hâlâ başlangıç aşamasında. Dolayısıyla spor turizminden faydalananların sayısı, turistlerin tamamının sadece yüzde 5'ini oluşturuyor. Biz bu konuda yabancı ülkelerin çok gerisinde kaldık, ancak gelişme potansiyelimiz de çok büyük. Hainan ilerleyen dönemde spor turizmini ekonomik dinamiklerinden biri olarak görecek. Spor turizmimizin geleceğine umutla bakıyoruz." diye konuştu.

Plan doğrultusunda, spor turizminde faaliyet gösteren bir grup işletmenin çekirdek rekabet gücüne sahip olması sağlanacak, büyük ölçekli yerel spor turizmi işletmelerinin borsaya girmesi hızlandırılacak, sınır ötesi girişimcilik ve yabancı piyasalara açılma teşvik edilecek, spor turizmi alanında hizmet ticareti ve mal ihracatı artırılacak, yerel KOBİ'lerin gelişmesine dinamizm katılacak, çok uluslu ünlü spor turizmi şirketlerinin Hainan'da şube açmaları teşvik edilecek, özellikle otoriter spor markalarının Hainan piyasasına girmesi sağlanacak.

Çin Ticaret Bakanlığı Bölgesel Ekonomik İşbirliği Merkezi Başkanı Zhang Jianping, Çin'de orta gelirli nüfusun 400 milyonu aşmasıyla birlikte Çin vatandaşlarının spora ve spor turizmine olan talebinin günden güne arttığını kaydetti.

Zhang Jianping'in verdiği bilgilere göre, söz konusu planda spor turizmi Hainan'da yeni yükselen sektör olarak nitelendirildi. Spor turizminin Hainan'da serbest ticaret pilot bölgesi ve serbest ticaret limanının inşasına hız katacağı, böylece Hainan'ın yeni büyüme noktası haline geleceği belirtildi.

Başkan Zhang Jianping, "Aslında bu plan, Hainan'ın uluslararasılaşmasına yönelik bir adım. Plan dahilinde gelişen küresel spor faaliyetleri ve Hainan'da yeni yükselen sektörler arasında entegrasyon kurulacak. Söz konusu plan eyalette turizm sektörünün gelişmesine katkı yapacak, bölge ekonomisini kalkındıracak. Bu koşullar altında, Hainan'da halkın geniş katılım gösterdiği ve küresel etkiye sahip spor turizmi konulu etkinlikler büyük ölçekte artacak." ifadelerini kullandı.

Lanxiong (Tembel Ayı) Spor Şirketi Genel Yöneticisi Li Shuangfu da bu konuda Başkan Zhang Jianping ile aynı fikirde. Li Shuangfu, Hainan'ın son yıllarda spora ilişkin yan ürünlerin geliştirilmesi, etkili spor etkinliklerinin düzenlenmesi gibi yöntemlere başvurarak, spor turizminin gelişmesine elverişli bir ortam oluşturduğunu kaydetti. Li Shuangfu, planın yürürlüğe girmesinin Hainan'da diğer sektörlerin gelişmesine de hız katacak yeni fırsatlar getireceğini belirtti.

Li Shuangfu, "Spor turizminin gelişme unsurları açısından ABD ve Avrupa ülkeleriyle kıyaslama yaparsak, Çin artık spor endüstrisine ihtiyacı olan bir ülkedir, diyebiliriz. Ancak Çinlilerin tüketim bilinci ve Çin'de spor alanındaki tüketici ürünleri henüz olgunlaşmadı. Bu kapsamda, turizm, bu sorunu çözmek için yeni bir fırsat olabilir. Vatandaşlarımızın spor müsabakalarında harcama yapmalarını teşvik ederek, turizmin gelişmesi için büyük fırsat yaratabiliriz." dedi.

Plana göre, 2020-2022 döneminde Hainan'a özgü spor turizmi yönetim mekanizması oluşturulacak, spor turizmi standartları belirlenecek, temel olarak Hainan'a özgü spor turizmi ürünlerinin çeşitliliği artırılacak. 2023-2025 döneminde ise ulusal spor turizmi pilot bölgesinin inşası resmen tamamlanacak.