Çin'in yabancı sermaye kullanımında yeni atılım

  2019-07-26 19:50:16  cri

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Ticaret Bakanlığı tarafından yabancı yatırımların piyasaya girişine ilişkin yeni negatif listeler 30 Haziran'da yayınlandı. Bu listelerin 30 Temmuz'da yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Çin, dışa açılmayı genişletmede kararlı

İlgili siyasi belgeler uyarınca, Çin'in hizmet, imalat, tarım ve enerji gibi alanlarında yabancı sermaye kullanımına yönelik denetim ve yönetim daha da gevşetilecek. Uzmanlara göre, bu önlemler Çin ekonomisinin nitelikle gelişmesinin talebini yansıttığı gibi, Çin'in dışa açılmayı genişletme ile ekonominin küreselleşmesini hızlandırmadaki samimiyetini ve kararlılığını da gösteriyor.

Ağırlıklı alanlar daha çok dışa açılacak

Son yıllarda, Çin, dünyadaki yatırımcılar için en çekici ülke haline geldi. Çin'deki ABD Ticaret Odası'nın raporuna göre, 2018 yılında Çin'de yatırım yapan ve iş kuran yabancı işletmelerden yüzde 90'ı kâr etti veya ödemeler dengesi gerçekleştirdi. Çin'deki Avrupa Birliği (AB) Ticaret Odası'nın anket raporuna göre, 2018 yılında ankete katılan şirketlerden yüzde 62'si Çin'i şu an veya gelecekte yatırımlarının en önemli hedef ülkesi olarak görüyorlar.

Çin tarafından yayınlanan son negatif listelerde, hizmet, imalat, madencilik ve tarım sektörlerinin dışa daha açılmasını hedefleyen yeni tedbirlerin alınacağı bildirildi. Daha fazla alanda, özellikle serbest ticaret pilot bölgelerinde yabancı sermayeli şirket ve yabancı sermayenin hakim hissedar olduğu şirketlerin faaliyet göstermesine izin verilecek. Böylece Çin'de daha açık, daha kolay ve daha adil bir yatırım ortamı oluşturulması öngörülüyor.

Yeni negatif liselerde değişiklikler

Yeni yayınlanan negatif liselerde, eski negatif liselere kıyasla şu değişiklikler var:

1, Hizmet sektörünün dışa açılmasının daha da genişletilmesi. Ulaşım ve taşımacılık, doğalgaz tedariki, sinema ve telekomünikasyon dahil hizmet sektörlerinde yabancı sermayeye yönelik birçok sınırlama kaldırıldı.

2,Tarım, madencilik ve imalat sektöründe yabancı sermayenin piyasaya girişi kolaylaşacak. Örneğin tarım alanında yabani bitki ve hayvan kaynaklarını geliştirme projelerine yabancı sermayenin katılımına yönelik yasak kaldırılacak. Madencilik alanında ise petrol ve doğalgaz kaynaklarını keşfetme ve geliştirme projelerine ancak ortak sermayeli şirketlerin veya yabancı şirketlerin ancak Çin tarafıyla işbirliği yoluyla katılabilmesi yönündeki sınırlamalar kaldırılacak vb…

3,Serbest ticaret pilot bölgelerinin dışa açılmadaki öncü rolüne daha büyük destek verilmesi. Yeni yayınlanan negatif listede, su ürünleri ve yayın baskı alanlarında yabancı sermayeye yönelik sınırlamaların, serbest ticaret bölgelerinde deneme amacıyla kaldırılması ve sonra diğer bölgelerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Yabancı sermayenin Çin'in nitelikli gelişimine katılımı teşvik ediliyor

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Ticaret Bakanlığı tarafından eş zamanlı yayınlanan "Yabancı Yatırımların Teşvik Edildiği Sektörler Listesi" uyarınca, yabancı yatırımların Çin'in nitelikli gelişmesine katılması teşvik edilecek. Yabancı sermayeler üst düzey imalat, yapay zeka teknolojisine dayalı imalat ve yeşil imalat gibi alanlara yönlendirilecek.

Uzmanlara göre, negatif listelerde bir sene boyunca bir kez daha düzeltme yapılması, Çin'in dışa açılmayı sürekli genişletmedeki kararlılığını yansıtıyor. Çin, büyük piyasa, istikrarlı ekonomik ve sosyal durum, olgun altyapı tesisleri ve zengin iş gücü kaynaklarına sahip. Çin'in sürekli dışa açılması, diğer ülkelerden yatırımcılara gelişme fırsatı getiriyor.