Büyük Körfez Bölgesi entegre bir şekilde kalkınacak

  2019-03-01 18:48:49  cri


Çin'de kısa bir süre önce açıklanan bölgesel kalkınma stratejisine ülke yönetimi büyük önem veriyor. "Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez Bölgesi Kalkınma Planı" kısa ve uzun vadede geniş çaplı bir bölgesel entegrasyon hedefliyor.

Çin topraklarının yüzde 1'inden ve Çin nüfusunun yüzde 5'inden azına sahip olmasına rağmen, Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez Bölgesi'nin ekonomisi Çin'in gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 12'sini oluşturuyor. 70 milyona sahip bölgenin entegre bir şekilde geliştirilmesi için belirlenen planda neler yer alıyor? Bölgenin dünyanın en etkili bilim ve inovasyon merkezi olarak inşa edilmesi mümkün mü?