Çin'de iç göç hareketleri düzelme evresinde

  2019-01-04 16:34:26  cri

Çin Sağlık Komitesi tarafından kısa süre önce yayımlanan rapora göre, ülke içindeki göç hareketleri düzelme sürecine girdi.

2018 Çin İç Göç Raporu'nda dışa açılma ve reformun uygulandığı 40 yıl içinde iç göç politikasının üç aşamadan geçtiği belirtildi. Bu aşamaları şehirlerin köylülere açılması, göç eden nüfusa adil muamele ve kentleşmenin kapsamlı olarak ilerletilmesi oluşturuyor.

Günümüzde Çin'de göç eden nüfusun dışa açılma ve reformun kazançlarını paylaşması kavramının giderek derinleştiği ifade edilen raporda, iç göç hareketinin hızla artışın ardından artık düzelme sürecine girdiği kaydedildi.

Son yıllarda Çin'deki göç eden nüfusun sürekli olarak düştüğü vurgulanan raporda, bu sayının 2016'da önceki yıla göre 1 milyon 710 bin kişi, 2017'de ise 2016'ya kıyasla 820 bin kişi daha azaldığı dile getirildi.

Uzmanlar, nüfus hareketinin ekonomik büyümeye katkısının gerçekleştiği kanısında. Çok sayıda köylü işgücünün şehirlere girmesi, mikro ekonomik açıdan ailelerin gelirlerini artırdı, makroekonomik açıdan da toplumsal varlıkların zenginleşmesine güç kattı.

Raporda ayrıca geçtiğimiz yıllarda işgücünün, bilhassa köylü emekçilerin ülkenin doğusundan ve kıyı şehirlerinden memleketlerine dönüş akımının görüldüğüne işaret edildi.

Rapor, bunun dışında emek yoğun ve kaynak yoğun endüstrilerin ekseninin ülkenin orta ve batı bölgelerine kaymasıyla birlikte, Çin'de nitelikli işgücünün bölgelere göre dağılımının iyileştiği ifade edildi.

Çin'de iç göç 2010-2015 yılları arasında belirgin biçimde artış gösterdi, 2015 yılı itibarıyla bu sayıda ilk kez düşüş görüldü.

Çin Sağlık Komitesi, ülkedeki iç göç hareketlerini ve bunun ekonomik etkisini inceleyen söz konusu yıllık raporu ilk kez yayımladı.