Halk Mahkemeleri

  2017-03-22 12:34:40  cri

Halk mahkemeleri, ülkenin yargı merciidir. Devlet düzeyinde kurulan En Yüksek Halk Mahkemesi'nin yanı sıra eyalet, özerk bölge ve merkeze doğrudan bağlı şehirlerde yüksek halk mahkemeleri, daha alt birimlerde de orta ve taban mahkemeleri kurulur. Ülkenin en yüksek yargı organı olan En Yüksek Halk Mahkemesi, yargı yetkisini bağımsız olarak kullanır, aynı zamanda bütün kademelerdeki yerel halk mahkemeleri ve mesleki halk mahkemelerinin yargı çalışmalarını denetleyen en yüksek kurumdur. En Yüksek Halk Mahkemesi, Ulusal Halk Meclisi ve Daimi Komitesi'ne karşı sorumludur ve çalışmalarını meclise ve meclis daimi komitesine rapor eder. En Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı, başkan yardımcıları ve yargı komitesi üyeleri, Ulusal Halk Meclisi tarafından tayin edilir.

En Yüksek Halk Mahkemesi'nin başlıca görevleri şunlardır: Yerel mahkemelerin yargı kararlarını, mahkeme kararlarına yapılan itirazları ve temyiz davalarını, En Yüksek Halk Savcılığı'nın yargı denetimi usulüne göre açtığı temyiz davalarını inceleyerek karara bağlamak; ölüm cezalarını onaylamak; bütün kademelerdeki yerel halk mahkemelerinin hukuki bağlayıcılığı yerine getirilmiş biçimde verdiği, ancak yanlışlığı tespit edilen yargı kararlarına karşı yeniden yargılama emri vermek; ceza kanununda açık hükümlere bağlanmayan suçlarda uygulanan karineleri incelemek; yargı sürecinde somut yasaların kullanımına izah getirmek vb.

Çin'in En Yüksek Halk Mahkemesi'nin şu andaki başkanı Xiao Yang'dır.