Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı

  2017-03-22 12:25:39  cri

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK), Çin halkının birleşik vatanseverlik cephesidir. Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliğinde çok partili işbirliği ve siyasi danışmanın yapıldığı bir kuruluş olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı, aynı zamanda Çin'in siyasi yaşamında sosyalist demokrasinin önemli bir örgütleniş biçimidir. Dayanışma ve demokrasi, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın iki ana konusudur.

  Görev süresi beş yıl olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi, Çin Komünist Partisi (ÇKP), demokratik partiler, partisiz şahsiyetler, halk örgütleri, bütün azınlık etnik gruplar, çeşitli sosyal kesimler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Macao Özel İdari Bölgesi'nde ve Taiwan'da yaşayan vatandaşlar ile yabancı ülkelerden vatana dönen Çinli göçmenlerin temsilcileri ve özel davetlilerden oluşur.

  Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi ve yerel komitelerinin başlıca görevleri arasında siyasi danışma, demokratik denetim, siyasi tartışma ve devlet işlerine katılım yer alıyor.

  Siyasi danışma, devletin ve yerel yönetimlerin önemli politikaları ve çizgileriyle, siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal yaşamdaki önemli konularda alınacak kararlar üzerinde istişare yapmak ve kararların uygulanması sırasında yaşanan önemli sorunları tartışmaktır. Çin Halk Siyasi Danışma Ulusal Komitesi ve yerel komiteleri, Çin Komünist Partisi (ÇKP), Halk Meclisi Daimi Komiteleri, halk hükümetleri, demokratik partiler ve halk örgütlerinin önergeleri doğrultusunda çeşitli parti ve örgütlerin yöneticileri, çeşitli toplumsal kesim ve etnik grupların temsilcilerinin katılımıyla toplantılar düzenleyerek görüşlerine danışabilir veya adı geçen birimlere ilgili önemli sorunları istişarelere sunmayı önerebilir.

  Demokratik denetim, devletin anayasası, yasaları ve yönetmelikleriyle önemli politika ve çizgilerin uygulanmasını, devlet organları ve çalışanlarının çalışmalarını öneri ve eleştiri yoluyla denetlemektir.

  Siyaseti tartışma ve devlet işlerine katılım, siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal yaşamda ortaya çıkan önemli sorunlarla halkı geniş şekilde ilgilendiren sorunlar üzerinde araştırma yapmak, toplumdaki gerçek durumları ve halkın arzularını duyurmak, istişare ve tartışma yapmak, aynı zamanda araştırma raporları, öneri, önerge veya başka biçimlerle ÇKP ve devlet organlarına görüşleri bildirmektir.

  Eylül 1949'da düzenlenen Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi 1. Genel Toplantısı, Ulusal Halk Meclisi'nin yetki ve yükümlülüklerini yerine getirerek bütün vatandaşların adına Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilân etti, böylece önemli bir tarihi rol oynadı. 1. Çin Ulusal Halk Meclisi'nin 1954'de toplanmasından sonra Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi, artık Ulusal Halk Meclisi'nin yetki ve yükümlülüklerini yerine getiren bir örgüt değil, Çin'deki en geniş kapsamlı vatanseverlik birleşik cephesinin örgütleniş biçimi olarak varlığını sürdürüyor ve ülkenin siyasi ve toplumsal yaşamıyla dostluğa dayalı dış temaslarında etkin faaliyetler gerçekleştirerek önemli katkılarda bulunuyor. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi, Mart 2004'e kadar dünyada 101 ülkenin 170 kuruluşu, sekiz uluslararası ve bölgesel örgütle düzenli ilişkiler kurarak dostluk temaslarında bulundu.