Çin Ulusal Halk Meclisi

  2017-03-22 12:18:36  cri

 

Halk Meclisi sistemi, Çin'in köklü siyasi sistemidir. Çin'in en yüksek yetki organı olan Çin Ulusal Halk Meclisi, ülkedeki bütün eyalet, özerk bölge, merkeze doğrudan bağlı şehir, özel idari bölge ile silahlı kuvvetlerin temsilcilerinden oluşuyor, devletin yasama yetkisini kullanıyor ve devletin siyasi yaşamındaki önemli konular hakkında karar veriyor.

Çin Ulusal Halk Meclisi'nin başlıca görev ve yetkileri şunlardır: Anayasada değişiklik yapmak, anayasanın uygulanmasını denetlemek, ceza kanunu, medeni kanun, devlet organlarıyla ilgili yasalar ve diğer temel yasaları saptamak ve değiştirmek; ulusal ekonomik ve toplumsal gelişme planlarını, bu planların uygulanmasıyla ilgili raporları, devletin bütçesini ve bütçe uygulanmasıyla ilgili raporları incelemek ve onaylamak; eyalet, özerk bölge ve merkeze doğrudan bağlı şehirlerin yapısını onaylamak, özel idari bölgelerin kuruluşu ve yönetimini belirlemek; savaş ve barış konularında karar vermek; devletin en üst düzey yönetim organlarının yöneticilerini seçmek ve tayin etmek, bu kapsamda Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi üyelerini, cumhurbaşkanını, cumhurbaşkanı yardımcısını, Merkezi Askeri Komisyon Başkanı'nı, Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı'nı ve Yüksek Halk Savcılık Başkanı'nı seçmek, başbakan ve devlet konseyinin diğer üyeleriyle merkezi askeri komisyonun üyelerini belirlemek. Ulusal Halk Meclisi, söz konusu yöneticileri görevden azletme yetkisine de sahiptir.

Görev süresi beş yıl olan Çin Ulusal Halk Meclisi Genel Kurulu, yılda bir toplanır. Toplantı dışındaki sürelerde daimi organı olan Daimi Komite, devletin yüksek yetkilerini kullanır. Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi, başkan, başkan yardımcıları, genel sekreter ve üyelerden oluşur.

Çin'deki yasalar, Ulusal Halk Meclisi ve Daimi Komite'nin, Devlet Konseyi ve birimlerinin, yerel yönetimler, etnik özerkliğin uygulandığı birimler, özel ekonomik bölgeler ile özel idari bölgeler tarafından hazırlanan yasalardan oluşur.