Maden Kaynakları

  2017-03-19 17:28:52  cri

Çin, zengin maden kaynaklarına sahip bir ülkedir. Şu ana değin keşfedilen maden kaynakları dünya'nın toplam miktarının yüzde 12'ni oluşturuyor ve dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Ancak Çin'deki kişi başına düşen maden miktarı nispeten azdır. Çinlilerin kişi başına düşen maden miktarı, dünya ortalamasının yalnızca yüzde 58'ine eşittir ve dünyada 53. sırada yer almaktadır. Şimdiye kadar toplam 171 çeşit maden bulunmuştur. Bu arada rezervlerin araştırılmış olduğu maden çeşitleri 158'e ulaşmıştır (enerji kaynağı olan madenler 10 çeşit, siyah metaller 5 çeşit, demirsiz metal madenler 41 çeşit, değerli metaller 8 çeşit, madenî olmayan ametallar 91 çeşit). Çin, dünyada maden kaynaklarının zengin, maden çeşitlerinin fazla olduğu az sayıda ülkeden biridir. Araştırılmış olan rezervlere göre Çin'deki 45 çeşit önemli madenden 25'i dünyada üçüncü sırada yer alıyor.Bununla birlikte Çin'deki alçı, vanadyum, titanyum, tantal, volfram, granit, antimon da dahil olmak üzere 12 çeşit maden dünyada birinci sırada yer almaktadır.

Çin'in maden kaynaklarının dağılımı: petrol ve doğal gaz esas olarak kuzeydoğu, kuzey Çin ve kuzeybatıda, kömür kuzeydoğu, kuzey Çin ve güneybatıda bulunmaktadır. Bakır esas olarak güneybatı, kuzeybatı ve doğu Çin'de kurşun ve çinko tüm ülkede, volfram, kalay, molibden, antimon ve nadir toprak elementları güney Çin ve kuzey Çin'de bulunmaktadır. Altın ve gümüş Taiwan da dahil tüm ülkede bulunmktadır. Fosfor esas oalrak güney Çin'de bulunmaktadır.

Başlıca maden kaynakları:

◆Kömür kaynakları:Çin'in kömür rezervleri dünyada 1. sırada yer almaktadır. Şimdiye kadar Çin'de araştırılmış olan kömür rezervleri 1 trilyon tondur ve esas olarak kuzey Çin ve kuzeybatı bölgesinde bulunmaktadır. Shanxi, Shanxi ve İç Moğolistan gibi eyalet ve bölgelerdeki kömür rezervleri en zengin olanlarıdır.

◆ Petrol ve doğal gaz kaynakları: Esas olarak kuzeybatı bölgesinde ve kuzeydoğu, kuzey Çin ve güneydoğu sahilindeki kıta sahanlığında bulunmaktadır. 1998 yılının sonuna kadar Çin'de 509 petrol ve 163 doğal gaz havzası bulundu. Araştırılmış olan petrol rezervleri 198.5 milyon ton, doğal gaz rezervleri ise 1 trilyon 950 milyar metreküpe ulaştı. Petrol rezervleri dünyada 9., doğal gaz rezervleri 20. sırada yer almaktadır.

Karadaki petrol kaynakları ve doğal gaz kaynakları miktarı, ayrı ayrı Çin'in aynı kaynaklarının yüzde 73.8'ini ve yüzde 78.4'ünü oluşturuyor. Çin'de Songliao, Bohai Körfezi, Tarım, Cungar-Turfan, Sichuan ve Shanxi-Gansu-NingXia olmak üzere 6 büyük ölçekli petrol ve doğal gaz bölgesi oluşturuldu.

Metal madenleri:

◆Siyah metallar:Rezervleri araştırılmış olan metallar arasında demir, manganez, vanadyum, titanyum bulunuyor. Bu arada demir, yaklaşık 50 milyar tona ulaşmış durumda. Demir rezervleri esas olarak Liaoning, Hebei, Shanxi ve Sichuan eyaletlerinde bulunmaktadır.

◆Demirsiz metallar:Dünyada keşfedilen demirsiz metallerin tümü Çin'de bulunuyor. Nadir toprak elementleri rezervi dünyanınkinin yaklaşık yüzde 80'ini, antimon rezervi yüzde 40'ını oluşturuyor. Bu oran, dünya toplamının 4 katına eşittir.