Açlığı gidermek için pide çizmek

  2017-01-06 20:48:05  cri

画饼充饥

三国时,魏文帝想找一个合适的人做中书郎,由于这一官位很重要,他便和大臣商议。他对大臣说:"要找到好的人才,就不能只选那些光有名气而没有真才实学的人,名气就像画在纸上的饼,不能解除人的饥饿。"

"画饼充饥"用来指虚假的东西不能解决实际问题。

Açlığı gidermek için pide çizmek

Üç Devlet Dönemi'ndeki Wei Devleti'nin kralı Wen Di, kendisine uygun bir vezir bulmaya karar vermiş. Bu makamın çok önemli olmasından dolayı kral, adamlarından öneri istemiş. Kral, "Bu makama ünlü, ama somut yeteneği olmayan birini atayamayız. Ün, kağıda çizilen bir pide gibidir, açlığı gideremez." demiş.