Ejderha resmine göz çizerek canlandırmak

  2017-01-06 20:48:05  cri

画龙点睛

有个寺庙请一位画家在庙中的墙壁上作画,这位画家画了四条龙,却没把龙的眼睛画出来。庙里的人问他为什么,他说:"一旦画上眼睛,龙就会飞走。"别人不信,坚持让他画上。于是他给其中两条龙画上眼睛,顿时乌云密布、雷声大作,两条龙飞向天空,而未画眼睛的两条龙仍然留在墙壁上。

"画龙点睛"用来比喻说话或写文章时关键的地方恰当地加上一两个字句,就会使内容更生动精彩,传神有力。

Ejderha resmine göz çizerek canlandırmak

Bir ressam, rahiplerin daveti üzerine tapınağın duvarına dört ejderha resmi çizmiş, ancak ejderhaların gözlerini boş bırakmış. Çok meraklanan rahipler, nedenini sormuş. Ressam da "Gözleri çizersem, ejderhalar hemen uçup gidecektir" diye cevap vermiş. Buna inanmayan rahipler, ejderhaların gözlerini de çizmesini ısrarla istemişler. Çaresiz kalan ressam, iki ejderhaya göz çizmiş. Ama gözler çizilir çizilmez, karanlık bulutlar basmış, gök gürültüsü çıkmış, gözleri çizilen iki ejderha göğe uçmuş, duvarda yalnızca gözleri çizilmemiş diğer iki ejderhanın resimleri kalmış.

Bu deyim, konuşmada veya yazıda kritik noktalarda kullanılan ve konuşma veya yazıya ruh kazandıran bir iki kelime için kullanılır.