Yılanlara ayak eklemek

  2017-01-06 20:48:05  cri

画蛇添足

战国时候,有个楚国人分给几个手下一壶酒。酒只有一壶怎么分呢?于是,他们决定在地上画蛇,谁画得最快谁就可以喝这壶酒。比赛开始了,其中一个人很快就画好了蛇,便高兴地拿起这壶酒,这时别人还没有画好,他便又给蛇添上了脚。可没等他把脚画完,另一个画好蛇的人一把夺过酒壶,说:"蛇本来就没有脚,你怎么能给蛇画脚呢?"说完,把酒一饮而尽。

"画蛇添足"比喻做了多余而不恰当的事反而弄巧成拙。

Yılanlara ayak eklemek

Savaşan Devletler dönemindeki Chu Devleti'nde yaşayan bir kişi, adamlarına bir kadeh içki ikram etmiş. Adamlar da bu içkiyi kim içeceğini, yerde yılan çizme yarışıyla belirlemeye karar vermişler. Yarış başladıktan sonra adamlardan biri, yılan resmini tamamlamış ve büyük bir sevinçle kadehi eline almış. Adam diğerlerinin henüz resmi tamamlamadıklarını görünce, yılana ayak eklemeye başlamış. Ancak ayakları tamamlamadan başka bir adam yılan resmini tamamlamış ve içki kadehini ele geçirerek, "Yılanın ayağı yoktur. Onları neden çiziyorsun ki?" deyip içkiyi bir yudumda bitirmiş.

Bu deyim, gereksiz ekleme yapanlar için kullanılır.