Kurt ve Bei'nin işbirlikçiliği

  2017-01-06 20:37:03  cri

狼狈为奸

狼和狈这两种动物经常在一起偷农民的东西。一天它们想偷羊圈里的羊,可是羊圈很高,够不到羊,狼和狈就想了一个办法:因为狼的前腿长,后腿短,而狈正好相反,这样狼就骑到了狈的脖子上用长长的前腿攀住羊圈,把羊偷走了。

"狼狈为奸"用来比喻人们聚集在一起相互勾结干坏事。

Kurt ve Bei'nin işbirlikçiliği

Kurt ve kurda benzeyen Bei adlı hayvan, sık sık bir araya gelip köylülerin yemeklerini veya hayvanlarını çalarlarmış. Bir gün bu iki hayvan, ağıllardaki kuzuları çalmaya kalkışmışlar, ancak ağıl duvarının çok yüksek olmasından dolayı kuzulara yetişememişler. Bunun üzerine kurt ve Bei, bir çare bulmuş. Kurdun ön bacakları uzun, arka bacakları kısaymış, Bei'nin bacakları ise tam tersiymiş. Kurt, Bei'nin üzerine binerek uzun ön bacaklarıyla ağıl duvarına çıkıp kuzu çalmış.

Bu deyim, kötülük yapmak üzere işbirliğine girenler için kullanılır.