Çöldeki İnci: Şihenze

  2016-12-14 16:48:04  cri

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin kuzeyinde yer alan Şihenze (Shihezi), yüzölçümü bakımından Singapur'un 12 katına eşittir Şihenze, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne doğrudan bağlı bir kenttir.

Şihenze'nin kuzeyinde Kurban Turgut Çölü, güneyinde Tanrı Dağları, batısında İli Kazak Özerk İli'ne bağlı Kuytun ilçesi, doğusunda Sanci Hui Özerk İli ve Urumçi kenti yer alır.

Gobi çölünde inşa edilen Şihenze kentinde yer yer bahçeler görülür. Kent, yabancı turistler tarafından "çöldeki inci" nitelemesiyle anılır.

Esas olarak Hanların yaşadığı bu kentte ayrıca Huiler, Uygurlar ve Kazaklar da dâhil olmak üzere 32 etnik grup yaşar. Ahalinin çoğu ya Budist, ya Müslüman ya da Hıristiyan'dır.

"İnsanlar ilerlerken kumun gerilediği bir mucize" niteliği taşıyan Şihenze, Birleşmiş Milletler'e bağlı Habitat örgütü tarafından "kentsel yaşam koşullarının geliştiği yerleşim alanı" ilan edilmiştir.

Şihenze, Xinjiang'da hafif sanayi ve plastik-kimya sanayiinin merkezidir. Fakat burada, yöreye özgü tarım ve hayvancılık daha çok dikkat çekmektedir

Şihenze, Xinjiang'da ileri tarım teknikleri kullanılan bir numune alanıdır. Tarımsal işlerin makineleştiği Şihenze'de israfsız sulama teknolojisi çok yaygın olarak kullanılır.

Pamuk, şeker pancarı ve şerbetçiotu yetiştirmekle ünlü olan Şihenze'de, 0.06 hektarlık alanda 110 kilogram pamuk üretilir. Burası, Çin'in ince tüylü kaliteli merinos koyunu yetiştirme merkezidir.

Şihenze, bilim adamları ve uzmanlar tarafından "Çin'de su tasarruflu modern tarımın köylü ailelerine ve tarlalara girmesiyle tarımsal sektörleşmenin doğduğu yer" olarak nitelendirilir.

Şihenzi'ye seyahat çok zevklidir. Burada eski Çin başbakanı Zhou En'lai'ın anıt mezarı, askerlerin bâkir toprakları tarıma açma çalışmalarının tarihini sergileyen müze, pullukla bâkir toprak süren asker heykeli, Eren Habirga Otlağı, garip biçimli Eren Habirga taşları, Eren Habirga Tapınağı, Bei Gölü, Daquangou su deposu ve Kurban Turgut Çölü, gezilmeye değer yerlerden bazılarıdır.

Şihenzi topraklarında koşan hayvanlar arasında, antilop, kurt, tilki ve geyik, sularında yüzen kuşlar arasında kuğu ve yabani ördek, göklerinde uçan kuşlar arasında saksağan ve yabani kaz bulunur. Yabani bitkiler arasında Suo Suo çayı, kızılsöğüt, iğde ve meyankökü vardır.

Şihenze'deki tatlı Xiayedi karpuzu, Çin'de çok ünlüdür.

50 yılı aşkın bir süre önce burası çöllük alandan oluşmaktaydı. Günümüzde ise kent yüzölçümünün yarısından fazlasına yaklaşan yeşil alanıyla, ülkedeki en yeşil kentler arasında birinci sırada yer almaktadır.

Şihenze kültürel yaşamın canlı olduğu bir yerdir. Çağdaş Çin şairlerinden Ai'qing burada yaşamıştı. Kentte Ai'qing'in anısına bir müze kurulmuştur. Müze, Çin'de bir şairin adını taşıyan tek anı müzesidir.