Karasuları ve Adalar

  2016-12-02 11:47:51  cri

Çin kıtasının deniz kıyıları, kuzeyde Liaoning eyaletindeki Yalu Nehri'nin denize döküldüğü yerden, güneyde Guang Xi'de yer alan Beilun Nehri'nin denize döküldüğü yere kadar uzanıyor. Toplam uzunluk yaklaşık 18 bin kilometredir. Deniz kıyılarının topografyası yıl boyunca buz tutmayan, iyi limanlardan oluşur. Çin'in yakın denizleri arasında, Bohai Denizi, Sarı Deniz, Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi ve Taiwan'ın doğusundaki Pasifik Okyanusu deniz bölgesi olmak üzere beş büyük deniz bölgesi sayılabilir. Bunlardan Bohai, Çin'in iç denizidir. Taiwan'ın doğusundaki Pasifik Okyanusu deniz bölgesi, kuzeyde Japonya'nın Ryu Kyu adalarının güneybatısındaki Xiandao adalarından güneyde Bashi Boğazı'na kadar uzanır. 

İç sular ve karasularından oluşan Çin'in deniz alanlarının yüzölçümü 380 bin kilometrekareyi aşıyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin karasularının temel hattından kara tarafındaki deniz kıyılarına uzanan deniz alanları Çin'in iç sularıdır. Çin'in karasularının genişliği, 12 deniz milidir. Karasularının temel hattı, düz temel hat çizimiyle belirlenmiş ve sınırdaş olan her temel noktayla arasındaki düz hatla oluşturulmuştur.

Çin'in deniz alanlarında, toplam yüzölçümleri 80 bin kilometrekareyi bulan 5000'den fazla ada bulunuyor. Adaların kıyılarının toplam uzunluğu 14 bin kilometredir. Bunlar arasında en büyük ada Taiwan olup yüzölçümü 36 bin kilometrekaredir. Bunu izleyen Hainan adasının yüzölçümü 34 bin kilometrekaredir. Taiwan adasının kuzeydoğu açıklarında bulunan Diaoyu ve Chiwei, Çin'in en doğusundaki adalardır. Güney Çin Denizi'ne dağılan ada, kayalık ve kumsalların genel adı "Güney Çin Denizi'ndeki adalar"dır. Çin'in en güney ucunda bulunan adalar bulunduğu mevkilere göre Dongsha Takımadaları, Xisha Takımadaları Zhongsha Takımadaları ve Nansha Takımadaları olarak adlandırılırlar.